המכללה האקדמית צפת

תואר ראשון רב תחומי במדעי החברה

המכללה האקדמית צפת

תואר ראשון רב תחומי במדעי החברה

המכללה האקדמית צפת מציעה תואר רב תחומי במדעי החברה של אוניברסיטת בר אילן. הלימודים מיועדים לסטודנטים המעוניינים לשלב לימודים ועבודה.

מידע נוסף

הלימודים לתואר ראשון רב תחומי במדעי החברה במכללה האקדמית צפת נלמדים בחטיבות שונות.
חטיבות הלימודים לתואר ראשון רב תחומי במדעי החברה:
ניהול משאבי אנוש - במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים כלים לאבחון וניתוח ארגונים ועבודה, ידע נרחב בניהול משאבי אנוש וניתוח תיאוריות ותופעות ניהוליות. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים בתחום הניהול, חטיבה שנייה - נלמדים קורסים בתחום משאבי אנוש, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית -  נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים.

מדעי המדינה
- במהלך לימודים אלו רוכשים הסטודנטים ידע בתהליכים מדיניים, בממשל מדיני, מנהל ציבורי, מחשבה מדינית ויחסים בינלאומיים. הלימודים בחטיבה זו כוללים מגוון נושאי לימוד ובינהם, מבוא לממשל ופוליטיקה, מבוא ליחסים בין- לאומיים, תולדות המחשבה המדינית, פוליטיקה ישראלית, יסודות המשטר בישראל, מבוא למנהל ציבורי ועוד. כמו כן, במהלך הלימודים יגישו הסטודנטים סמינריון בתחום מדעי המדינה.

קרימינולוגיה - במהלך לימודים אלו נחשפים הסטודנטים לתחום הפשיעה, לחוקים שונים ולהתנהגות האדם הנורמאלי והסוטה. נושאי הלימוד בחטיבה זו כוללים נושאי כגון: תיאוריות בקרימינולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפנולוגיה, סטייה חברתית, דיני עונשין ועוד. משך

כלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש - מסלול לימודים זה מורכב מחמש חטיבות: כלכלה - מנהל עסקים, משאבי אנוש, לימודים מתודולוגיים, לימודי השלמה ולימודי יסוד ביהדות. בלימודים אלו רוכשים הסטודנטים ידע בתחומי הכלכלה, תיאוריות כלכליות, תהליכים כלכליים במשק העולמי והישראלי. משך הלימודים כשבעה סמסטרים שבסיומם יוענק תואר ראשון B.A.

סוציולוגיה - במהלך לימודים אלו רוכשים הסטודנטים ידע בבעיותיה של החברה הישראלית המודרנית וכלים לניתוח תופעות חברתיות. הלימודים כוללים קורסי בחירה ואת קורסי החובה הבאים: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, החברה הישראלית. בנוסף, הסטודנטים יגישו סמינריון סוציולוגי.
חינוך מיוחד - במהלך לימודים אלו ילמדו הסטודנטים דרכי התמודדות והוראה של ילדים עם לקויות למידה. נושאי הלימוד במסלול זה רבים ומגוונים ובינהם, יסודות בסוציולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה של ההתפתחות, האישית והלמידה, מבוא לילד המיוחד, שפה- תקינה ולקויה,  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד, מבוא לילדים בעלי לקויות למידה, תהליכי קריאה במחקר וביישום, שיטות למידה בחינוך מיוחד ועוד. בנוסף, יגישו הסטודנטים סמינריון בתחום החינוך המיוחד.

חינוך - במהלך הלימודים ייחשפו הסטודנטים למקצועות המרכזיים בחינוך, לבעיות המרכזיות בחינוך ולרקע בתחום החינוך. הלימודים כוללים קורסי בחירה ואת קורסי החובה הבאים: מבוא לתורת החינוך וההוראה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית, מבוא לסוציולוגיה חינוכית ותכנון תוכניות לימודים.

פסיכולוגיה - הלימודים כוללים העמקה תיאורטית בתחום הפסיכולוגיה, ללא הכשרה מעשית. נושאי הלימוד במסלול זה כוללים נושאים כגון: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה אישיותית, מבוא לפסיכולוגיה חברתית ועוד.
הלימודים לתואר רב תחומי מקנים לסטודנטים ידע נרחב במספר תחומים תוך העמקה בתחום מסויים. הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית צפת, ובסיומם יוענק תואר ראשון B.A של אוניברסיטת בר אילן. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה או להמשיך לתואר נוסף באוניברסיטת בר אילן או בכל מוסד אקדמי אחר.