המכללה האקדמית צפת

תואר ראשון רב תחומי לאנשים עובדים

המכללה האקדמית צפת

תואר ראשון רב תחומי לאנשים עובדים

המכללה האקדמית צפת מציעה מסלול לימודים לתואר ראשון B.A רב תחומי של אוניברסיטת בר אילן לאנשים עובדים.

מידע נוסף

הלימודים לתואר ראשון רב תחומי של אוניברסיטת בר אילן מתאימים לאנשים המעוניינים לשלב לימודים אקדמים עם עבודה. בלימודים לתואר זה מספר חטיבות לימוד:
מדעי המדינה ומשאבי אנוש - במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים ידע בתחומים רבים כגון: תופעות חברתיות ומדיניות, תהליכי קבלת החלטות, קביעת מדיניות, מנהל ציבורי, ניהול משאבי אנוש ועוד. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים בתחום מדעי המדינה, חטיבה שניה - נלמדים קורסים בתחום משאבי אנוש, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית - נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים.

קרימינולוגיה ואכיפת חוק - במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים ידע באכיפת החוק בעולם ובישראל, ידע בתחום הפשיעה ויכולת לניתוח האדם הנורמאלי והסוטה. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים בתחום הקרימינולוגיה, חטיבה שניה - נלמדים קורסים באכיפת החוק, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית -  נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים.

סוציולוגיה ומשאבי אנוש - במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים כלים לאבחון וניתוח ארגונים ועבודה, ידע נרחב בניהול משאבי אנוש וניתוח תיאוריות ותופעות חברתיות. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים בתחום הסוציולוגיה, חטיבה שניה - נלמדים קורסים בתחום משאבי אנוש, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית -  נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים.

כלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש - בלימודים אלו רוכשים הסטודנטים ידע בתחומי הכלכלה, תיאוריות כלכליות, תהליכים כלכליים במשק העולמי והישראלי. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים  בתחום הכלכלה ומנהל עסקים, חטיבה שנייה - נלמדים קורסים בתחום משאבי אנוש, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית -  נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים.

מדעי החיים - הלימודים מתמקדים במדעי החיים ומדעים מדוייקים ומקנים ידע לשיפור עבודת מעבדה בהתאם לדרישות טכנולוגיות. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים בתחום מדעי החיים, חטיבה שניה - נלמדים קורסים של מדעים מדוייקים כמו כימיה כללית ואורגנית, פיזיקה כללית ועוד, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית -  נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים.

ניהול משאבי אנוש - במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים כלים לאבחון וניתוח ארגונים ועבודה, ידע נרחב בניהול משאבי אנוש וניתוח תיאוריות ותופעות ניהוליות. הלימודים במסלול זה מורכבים מחמש חטיבות: חטיבה ראשונה - נלמדים קורסים בתחום הניהול, חטיבה שנייה - נלמדים קורסים בתחום משאבי אנוש, חטיבה שלישית - נלמדים קורסים בתורת השיטות המדעיות, חטיבה רביעית -  נלמדים קורסי בחירה שונים ובחטיבה החמישית - נלמדים קורסים בנושא יהדות. משך הלימודים כשבעה סמסטרים. הלימודים לתואר רב תחומי מקנים לסטודנטים ידע נרחב במספר תחומים תוך העמקה בתחום מסויים. הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית צפת, ובסיומם יוענק תואר ראשון B.A של אוניברסיטת בר אילן. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה או להמשיך לתואר נוסף באוניברסיטת בר אילן או בכל מוסד אקדמי אחר.