המכללה האקדמית אשקלון

תואר ראשון בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך

המכללה האקדמית אשקלון

תואר ראשון בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך

המכללה האקדמית אשקלון הינה מוסד אקדמי עצמאי המוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל להעניק תואר ראשון במגוון תחומים. המכללה מציעה מסלול לימודים ייחודי ללימודי תואר ראשון בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך.

מידע נוסף

מסלול לימודי תואר ראשון בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך במכללה האקדמית אשקלון הינו מסלול לימודים ייחודי המעניק לסטודנטים ידע, כלים ומיומנויות לפתח כושר ניתוח, ההערכה ותכנון של דרכי החינוך במסגרת של היחיד, המוסד, החברה והמדינה. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים להכרת התשתיות הפילוסופיות וההיסטוריות של החינוך בכלל ושל תוכניות לימודים בפרט, מתוך אוריינטציה לתהליכי שינוי בעתיד.

תוכנית הלימודים במסלול לימודי תואר ראשון בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך במכללה האקדמית אשקלון הינה תוכנית לימודים מקצועית הכוללת מגוון רחב של תחומי לימוד ובינהם, מבוא לתורת החינוך וההוראה פרקים בספרות החינוך היהודית מבוא לתכנון, ביקורת והערכה של תוכניות לימודים, יסודות בפסיכולוגיה חינוכית טכנולוגיה בחינוך סדנא לכתיבת תוכניות לימודים, תולדות החינוך הערכת הישגים לימודיים סמינריונים, יסודות בסוציולוגיה חינוכית שימושי מחשב קורסי בחירה כגון: ניהול צוות זמן ועובדים, מבוא לסטטיסטיקה שיטות מחקר דיני חינוך משפחה ונוער, הדרכה ביבליוגרפית, תיאורה של למידה מרחוק, מבוא לטכנולוגיה בחינוך, מבוא לאיתור ומיומנויות מידע, עיצוב ויזואלי של מידע, משאבי אינטרנט, מאגרי מידע במדעי החברה והחינוך, טכנולוגיה בחינוך הפורמאלי ועוד.

משך הלימודים במסלול לימודי תואר ראשון בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך במכללה האקדמית אשקלון כשלוש שנים. בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר B.A רב תחומי בחינוך - טכנולוגיה ומידע בחינוך מטעם אוניברסיטת בר אילן.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש