ClickCease

רשת מכללות עתיד

קורס ראש צוות מדידות ומיפוי מקרקעין

רשת מכללות עתיד

קורס ראש צוות מדידות ומיפוי מקרקעין

רשת מכללות עתיד פועלת בשיתוף עם לשכת המודדים ומציעה מסלול ייחודי שמעניק הכשרה לראש צוות למדידות גיאודטיות. קורס זה מציע הכשרה מקצועית בתחום המדידה המתקדמת.

הלימודים מתקיימים בחיפה.

מידע כללי

רשת עתיד בשיתוף לשכת המודדים גאה להציג מסלול ייחודי להכשרת ראש צוות למדידות גיאודטיות. מדידה הנה תהליך מרכזי בתכנון הבנייה על כל שלביה: רישום מקרקעין, תכנון מפורט לביצוע וליווי הפיתוח והרישום, תכניות אב, שלד ומתאר וכן תוכניות תב"ע ובינוי. פעולת המדידה מתבצעת על פי תקנות המודדים בהתאם למפרטים הקבועים בחוק.

תפקידו של ראש הצוות הנו לבצע את עבודות השטח בשדה ובמשרד. הקורס מכשיר כח אדם מקצועי לתחום המדידות המבוקש ומקנה לבוגריו ידע מעשי ועיוני מקיף.

תנאי קבלה

12 שנות לימוד וראיון אישי.

משך הלימודים

משך הלימודים הינו 650 שעות לימוד אקדמיות.

תכנית הלימודים

 • עבודה בסביבה ממוחשבת
 • הכרות עם תהליך ביצוע העבודות
 • חוקת המדידות ותקנות
 • מתמטיקה בסיסית למדידות
 • חישובי מרחק מקואורדינטות
 • הבנת אזימוטים וזוויות
 • עקרונות ושיטות למיפוי פרטים וטופוגרפיה
 • קריאת מפות תכנון והבנתם
 • הכרה ותפעול של מכשירי מדידה שונים
 • מדידת מבנים ובדיקת נתונים בשטח
 • הכנת תכניות עבודה בשטח
 • רכישת מיומנויות בתכנת השרטוט AutoCAD
 • הכרת נתוני מפ"י
 • הבנה ופענוח בסיס של תצ"א

תעודה

לבוגרי הקורס תוענק תעודת ראש צוות מדידות מיפוי ומקרקעין מטעם עתיד רשת מכללות בשיתוף לשכת המודדים המוסמכים.
תחומי לימוד נוספים בעתיד רשת מכללות