ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תואר שני (.M.Sc.) בהנדסת מערכות

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תואר שני (.M.Sc.) בהנדסת מערכות

במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל פועלת מחלקה להנדסה המציעה לימודי תואר שני מוסמך במדעים (.M.Sc) בהנדסת מערכות. הלימודים במסלול לימודים זה מיועדים למהנדסים בעלי תואר ראשון בהנדסה.

מידע נוסף

הנדסת מערכות הינו תחום לימודים ייחודי העונה על הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מהנדס מערכות מתעסק ביצירת מוצר או שירות, המבוססים על מאמץ רב-שלבי ורב-תחומי, הכולל אפיון, תכן, פיתוח, ייצור ותחזוקה.

מסלול לימודי תואר שני מוסמך במדעים (.M.Sc.) בהנדסת מערכות במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינו מסלול לימודים ייחודי ומקצועי המעניק לסטודנטים ידע נרחב במגוון תחומים כגון: זהוי צורך והזדמנות עסקית הטמונים במערכת המפותחת ולהגדירם, עיבוד ותרגום הצרכים לדרישות המערכת, העברת דרישות לתכנית עבודה למימוש המערכת לפי מפרטים, הבנת שיקולי תכן של מכלולי המערכת, ייצירת ארכיטקטורת המערכת האופטימלית כמענה לצרכים ולדרישות, הגדרת מִמשקים (Interfaces) בין המכלולים השונים, תכנון לוחות זמנים למימוש המערכת: פיתוח, ייצור, שיווק ותחזוקה, הגדרת אמצעים לבחינת תפקודה הנאות של המערכת (Certificate of Compliance), ניתוח את הכדאיות הכלכלית של המערכת, הבנת יחסי הגומלין בין המוצר והאדם, התחשבות בהשפעת מחזור חיי המוצר על הסביבה ועוד.

תוכנית הלימודים במסלול לימודי תואר שני מוסמך במדעים (.M.Sc.) בהנדסת מערכות במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינה תוכנית לימודים מקצועית השמה דגש על לימוד תכנים על בסיס נושאים שנלמדו בתואר הראשון, על חשיפת הסטודנטים למגוון רחב של קורסי בחירה בתחומי הניהול וההנדסה ועל מתן ניסיון מעשי.

משך הלימודים במסלול לימודים זה כשנתיים במסגרת דו שבועית (יום בשבוע ויום שישי). מותאם לאנשים עובדים.