ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תואר שני מוסמך במדעים (.M.Sc) בהנדסת תכנה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תואר שני מוסמך במדעים (.M.Sc) בהנדסת תכנה

במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל פועלת מחלקה להנדסה המציעה לימודי תואר שני מוסמך במדעים (.M.Sc) בהנדסת תוכנה. הלימודים במסלול לימודים זה מיועדים למהנדסים בעלי תואר ראשון בהנדסה או במדעים העוסקים בפיתוח תכנה.

מידע נוסף

מסלול לימודי תואר שני בהנדסת תכנה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינו מסלול לימודים ייחודי המכשיר מהנדסי תכנה לנהל ולהוביל פרויקטים של פיתוח תכנה ומעניק כלים להשלמת פרויקטים מורכבים ויכולות כדאיות להערכת שיטות וכלים הנדסיים עתידיים.

תוכנית הלימודים במסלול לימודי תואר שני בהנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינה תוכנית לימודים מקצועית הכוללת קורסי החובה (מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תכנה, מערכות לומדות, הבטחת איכות תכנה ושיפור תהליכים, ניהול פרויקטי תכנה, ניהול צוותי פיתוח תכנה) עבודת הגמר (מטרת עבודת הגמר היא הבנה לעומק של תכני הלימוד באמצעות ביצוע פרויקט מעשי. במסגרת העבודה יעסקו הסטודנטים בפתרון בעיה שפתרונה דורש התמודדות עם אלגוריתם או פרדיגמה מורכבת) וקורסי בחירה (כריית מידע למוסמכים, מערכות מבוזרות, נושאים נבחרים ברשתות מחשבים, אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית, הגנה במערכות מתוכנתות, סמינר באלגוריתמים מקביליים, אופטימיזציה בקומפילרים, לוגיקה למדעי המחשב, הנדסת דרישות, ושימושיות ומנשקי משתמש).

הלימודים במסלול לימודי תואר שני בהנדסת תכנה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מתאימים לאנשים עובדים ונמשכים כשנתיים (בימי שישי ובאחד מימי השבוע בשעות אחר הצהריים). לבוגרי המסלול יוענק תואר שני נלמד .M.Sc. בהנדסת תכנה.