ClickCease

מכללת קיי לחינוך בבאר שבע

הכשרת מורים ומחנכים למגזר הבדואי

מכללת קיי לחינוך בבאר שבע

הכשרת מורים ומחנכים למגזר הבדואי

מכללת קיי לחינוך והוראה מקיימת מסלול לימודים לתואר ראשון בחינוך - מסלול להכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א' - ו') במגזר הבדואי.

הלימודים מתקיימים בבאר שבע ומיועדים לתושבי הדרום בלבד!

מידע נוסף

לימודי תואר ראשון בחינוך למורים במגזר הבדואי מתקיים במכללת קיי בבאר שבע - בירת הנגב הממוקמת בלב איזור המגורים העיקרי של העדה הבדואית בישראל. בדואים רבים חיים בנגב ומקיימים מערכת חינוך ראויה, אשר למרות היותה חלק ממערכת החינוך הישראלי, נושאת מטבע הדברים מאפיינים שונים ולפיכך מצריכה דרישה למורים בעלי יכולות, ידע וכישורים ייחודיים המתאימים לתרבות, לחיים, לערכים ולחינוך במגזר הבדווי.

לאור האמור מקיימת מכללת קיי לימודים ייחודיים של תואר ראשון בחינוך - הכשרת מורים למגזר הבדואי, בהתמחות חינוך לכיתו א'-ו' - בית ספר יסודי. לימודי חינוך למורים במגזר הבדואי במכללת קיי לחינוך הם לימודים איכותיים וברמה גבוהה השואפים להכשיר אנשי חינוך והוראה איכותיים ומקצועניים בעלי ידע, כלים ומיומנויות שיסייעו להם לתרום לקידומה ופיתוחה של מערכת החינוך במגזר הבדואי בישראל. לימודים אלה מכשירים מורות ומורים לבית- הספר היסודי, תוך שימת דגש על פיתוח הידע והעמקתו במקצועות הנלמדים בבית הספר והענקת מיומנויות עשייה חינוכית והתמודדות עם סוגיות חינוכיות בבית הספר ובחברה הסובבת.
הלימודים מתקיימים בבאר שבע בלבד!