המכון הישראלי לפיננסים IFI

קורס חשבונאות

המכון הישראלי לפיננסים IFI

קורס חשבונאות

אם אתם רוצים להתכונן לבחינה בחשבונאות בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך תוכלו להירשם לקורס החשבונאות של המכון הישראלי לפיננסים IFI שמציג הצלחה של למעלה משמונים אחוזים בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר - אחוזי המעבר הגבוהים ביותר בישראל.

הקורס מוכר לפיקדון חיילים משוחררים. 

הלימודים מתקיימים בראשון לציון, ירושלים וחיפה.

קהל יעד

קורס זה מתאים למי שמעוניין לגשת למבחני רשות ני"ע לצורך הוצאת רישיון של יעוץ השקעות ו/או ניהול תיקים. בנוסף הקורס מתאים כהכנה למבחני משרד האוצר לצורך הוצאת רישיון של יעוץ / שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

משך לימודים

הקורס כולל 85 שעות לימוד אקדמאיות, ומתקיים במתכונת לימודי ערב או בימיש שישי לבחירת הסטודנט.

נושאי לימודים

בין נושאי הלימוד: עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי (העסק החי, השמרנות, הקבלת הכנסות להוצאות ועוד), מבנה הדוחות הכספיים (המאזן, דוח רווח והפסד, דוח שינויים, תזרימי מזומנים ועוד), דוחות כספיים וניתוחם (יחסים פיננסיים, נזילות, מדדים ועוד), שיטות שווי מאזני, רווח למניה ועוד.

תכני הלימוד בקורס חשבונאות נקבעים בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך.

תעודה

רישיון מטעם רשות ני"ע ו/או משרד האוצר (בהתאם למסלול הלימודים הנבחר), במעבר בחינות המסלול בהצלחה ועמידה בחובת ההתמחות הנדרשת לפי החוק.