המכון הישראלי לפיננסים IFI

קורס אנליסטים לשוק ההון

המכון הישראלי לפיננסים IFI

קורס אנליסטים לשוק ההון

המכון הישראלי לפיננסים IFI מציע מגוון עשיר של קורסים בתחום שוק ההון והביטוח, כמו גם לימודי מסחר והשקעות מתקדמים. מסלולי הלימוד במכללה, פותחו בהתאם לדרישות השוק העדכניות ביותר, ומועברים על ידי סגל הוראה איכותי ומיומן. הסטודנטים במכללת מיטב דש נהנים מחיבור לשוק ולניסיון הקיים בבית ההשקעות מהמובילים בישראל.

הקורס במתכונת לימודי ערב בלבד.

הלימודים מתקיימים בראשון לציון. 

מידע כללי

מטרות קורס האנליסטים הינן להקנות כלים לשם ניתוח כדאיות השקעה בחברה, במניה או באג"ח, באמצעות ניתוח הפעילות הכלכלית של החברה וניתוח דוחותיה הכספיים.

קהל יעד

קורס זה הינו קורס מתקדם ועל כן מתאים למי שיש לו ידע בסיסי בנושא.

משך לימודים

הקורס נלמד במסגרת של 6 מפגשים, ומתקיים במתכונת לימודי ערב.

תכנית לימודים

בין נושאי הלימוד: ניתוח הסביבה העסקית והמאפיינים הכלכליים של החברה במסגרת, הסביבה העסקית בה היא פועלת, קריאת דו"ח כספי והבנת המצב הפיננסי של החברה תוך שימוש ביחסים פיננסים, הצורך בהערכות שווי, הערכת שווי על בסיס היוון תזרים המזומנים (DCF), הערכת שווי על בסיס מכפיל הרווח (רווח מייצג), הערכת שווי על בסיס השווי הנכסי הנקי, מבוא למיזוגים ורכישות, מבוא לניתוח חוב ודירוגי אשראי, פרויקט סיכום בניתוח חברה ציבורית בורסאית.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, תוענק תעודת גמר מטעם המכון הישראלי לפיננסים IFI.