המכון הישראלי לפיננסים IFI

קורס כלכלה

המכון הישראלי לפיננסים IFI

קורס כלכלה

קורס כלכלה במכון הישראלי לפיננסים IFI מכין בצורה המושלמת לבחינת רשות ניירות ערך בכללה. הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים במכללת מיטב דש, בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך. המבחן בכלכלה הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.קורס כלכלה הינו אחד מארבעת קורסי היסוד הנדרשים בינהם - קורס סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות ואתיקה או יסודות הביטוח.

הקורס מוכר לפיקדון חיילים משוחררים.

הלימודים מתקיימים בראשון לציון, חיפה וירושלים + אינטרנטי.

מידע כללי

קורס זה יכול להכין אתכם לבחינה בכלכלה בהתאם לדרישות של הרשות לניירות ערך. המכון הישראלי לפיננסים IFI מציג את אחוזי המעבר הגבוהים ביותר בארץ עם למעלה משמונים אחוזי הצלחה בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

מטרות הקורס:
  • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך בכלכלה.
  • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזור לו בהצלחה בבחינה.

קהל יעד

לכל מי שמעוניין לעסוק בתפקידי הליבה בשוק ההון והביטוח ולהוציא רישיון משווק / יועץ פנסיוני, משווק / יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות, סוכן ביטוח.

משך לימודים

הקורס כולל 96 שעות לימוד אקדמיות.

נושאי לימוד

  • מיקרו כלכלה: תופעת המחסור ועקומת התמורה, התנהגות הצרכן והפירמה, עקומת ביקוש והיצע (גמישויות), קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות, התערבות ממשלתית, תחרות בלתי משוכללת (מונופול).
  • מאקרו כלכלה: חשבונאות לאומית, קביעת התוצר במשק, מדיניות פיסקלית, שוק הכסף, מדיניות מוניטרית.
  • יסודות בכלכלה בינלאומית: מאזן התשלומים, יתרון יחסי, מט"ח, מדיניות שער חליפין

תעודה

קורס ההכנה לבחינות רשות ניירות ערך בכלכלה, הוא חלק ממסלול הכשרה שבסופו ניתן לקבל רישיון ליעוץ / שיווק השקעות, רישיון ניהול השקעות, רישיון יעוץ / שיווק / סוכן פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני.