לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

קורס הערכת שווי חברות

לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

קורס הערכת שווי חברות

לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, מציעה קורס ייחודי להערכת שווי חברות.

הלימודים מתקיימים בחיפה.

המכללה העסקית מעניקה את ההכשרות המקצועיות ביותר, בהדרכת מיטב המרצים. בשלב זה המכללה עדיין אינה מנפיקה אישורי תמ"ת/ אישורי גמ"ש ופיקדון חיילים משוחררים.

מידע כללי

לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, בשיתוף עם חברת רואי החשבון זיו האפט BDO, מציעים לכם הזדמנות פז לקבל הכשרה איכותית ומעמיקה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים. במהלך הלימודים, תרכשו כלים ומיומנויות מתקדמים להערכת שווי של נכסים פיננסיים מוחשיים כמו ניירות ערך, מניות או אופציות, כמו גם נכסים פיננסיים לא מוחשיים כגון פטנטים או סימן מסחרי. קורס ייחודי זה, יקנה לכם את מלוא הידע הדרוש לקבלת החלטות אפקטיביות במקרה של רכישת חברה, ביצוע השקעות הון, מיזודי חברות, תביעות משפטיות או עבודה שוטפת כחלק מעדכון מידע של דו"חות פיננסיים.

קהל יעד

הלימודים מיועדים לרואי חשבון, לכלכלנים, סמנכ"לי כספים, חשבים, משקיעים, דירקטורים, למנהלים ולבעלי שליטה בחברות.

משך לימודים

הקורס כולל 10 מפגשים חד שבועיים, המתפרשים על פני 40 שעות לימוד אקדמיות.  

תכנית לימודים

תכנית הלימודים הינה מעשירה ומפתחת, ומשלבת בין מגוון תכנים תיאורטיים, לתרגולים, התנסויות וסדנאות. הקורס מועבר על ידי צוות הוראה בכיר ומיומן המורכב מרואי חשבון מובילים, בעלי ניסיון עתיר שנים בהערכת שווי חברות.

בין נושאי הלימוד: מודלים ושיטות להערכת שווי; ניתוח דו"חות כספיים והערכת שווי חברות; שיטת היוון תזרימי המזומנים – DCF(עקרונות השיטה, סוגיות מיוחדות, קביעת מחיר הון, הערכת שיעור צמיחה, התאמות למינוף פיננסי); הערכת שווי בעידן ה-IFRS (כללי החשבונאות, הערכת נכסים לא מוחשיים, בחינת ירידת ערך מוניטין, הקצאת עודף עלות – PPA ); הערכת שווי בענפים מיוחדים (חברות נדל"ן, חברות טכנולוגיה); הערכת שווי בעיני הבנק ועוד.