לשכת המסחר חיפה

השתלמות בקריאה וניתוח דוחות כספיים למנהלים ללא רקע חשבונאי