ClickCease

המכללה האקדמית נתניה

מלגות

המכללה האקדמית נתניה

מלגות

המכללה האקדמית נתניה מציעה מערך סיוע כלכלי נדיב לסטודנטים. סטודנטים שישתלבו בלימודים במכללה יהיו זכאים להגיש בקשות למלגות המסייעות בתשלום שכר הלימוד.

מלגות פנימיות

1. מלגת בני משפחה: בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה.
גובה המלגה: %5 מגובה שכר הלימוד לכל סטודנט.

2. מלגת סיוע:סטודנטים לתואר ראשון בעלי קושי כלכלי מוכח בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים ונכות רפואית.גובה המלגה: עד 500,3₪ הרשמה
יינתן ניקוד מיוחד במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל וכן למי ששירת בשנה אקדמית מעל 15 יום מילואים. סטודנט שזכאי למלגה פנימית אחרת בסך 500,4 ₪ומעלה לא יהיה זכאי למלגת סיוע.

3. מלגה לנרשמים מצטיינים: המועמדים לביה"ס למדעי המחשב ומתמטיקה יידרשו לעמוד בנוסף בתנאים הבאים כדי לזכות במלגות הנ"ל: בגרות 5 יח"ל במתמטיקה ובאנגלית בציון 85 ומעלה. המשך קבלת המלגה מותנה בממוצע ציונים 92 ומעלה בכל שנת לימוד בתואר הראשון.
בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.

4. מלגה לבוגרי המכינה: בוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה האקדמית נתניה אשר יתקבלו ללימודים אקדמיים במכללה.
גובה המלגה:2,500 ₪ עבור כל שנת לימוד בתואר הראשון.

5. מלגת תואר שני במסלול ישיר: בוגרי תואר ראשון במכללה הממשיכים ללימודי תואר שני (מלבד סטודנטים לתארים שניים במשפטים). 
זכאי תוכנית חץ: הממשיכים את לימודי התואר השני במקביל לשנת הלימודים האחרונה של התואר הראשון

6. מלגת המכללה למלגאי אימפקט והישג: המכללה מעניקה מלגת סיוע נוספת בסך 5,000 ₪ לשנה למלגאי פרויקט אימפקט והישג (2500 ₪ לשנה ד' במשפטים).
הסטודנטים יזוכו במלגה לאחר אישור הקרנות.

7. מלגה לבני העדה האתיופית: סטודנטים בני העדה האתיופית בתואר ראשון זוכים לסיוע משמעותי במימון שכ"ל.
גובה שכ"ל לשנה: לתוכנית תלת שנתית: 17,500 ₪
לתוכנית דו שנתית: 250,26₪ בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.
בנוסף, בני העדה האתיופית יוכלו לזכות במלגות החיצוניות המוענקות במסגרת התוכנית "בדרך לפסגה": מלגת מרום ומלגת משרד החינוך.

8. מלגה לעולים מצרפת ומדינות דוברות צרפתית: המכללה האקדמית נתניה ייסדה תכנית ייחודית לקליטת סטודנטים עולים דוברי צרפתית. במסגרת התוכנית מציעה המכללה ליווי פדגוגי, חונכות אקדמית ומלגות משמעותיות לזכאי סיוע.
המלגות מוענקות על-ידי הקמפוס הפרנקופוני, הידידים הצרפתים של המכללה, עיריית נתניה ומוסדות וקרנות נוספות בארץ ובחו"ל תמורת פעילות חברתית וחינוכית בקהילה.

9. קרן בנות רחל לזכר רחל עזריה ז"ל: סטודנטיות מצטיינות בעלות קשיים כלכליים מוכחים.
גובה המלגה: עד 14,000 ₪ לשנה תמורת חונכות אקדמית או התנדבות בקהילה

מלגות חיצוניות

1. מלגות סטודנטים תושבי נתניה: בהתאם לקריטריונים שקובעת עיריית נתניה (המופיעים באתר העירייה), בעלי רישום במרשם האוכלוסין ומגורים בעיר נתניה ב-5 השנים האחרונות לכל הפחות. גובה המלגה: %5.7 מגובה שכר הלימוד. קבלת המלגה מותנית בקבלת הסכום בפועל מהעירייה. כרגע המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בלבד.

2. מלגת אימפקט: מלגת אימפקט מלגות ללוחמים משוחררים על בסיס מצב סוציו-אקונומי הקף המלגה: בשווי של 4,000 $ לשנה

3. קרן הישג: מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים.
הקף המלגה: מימון שכ"ל בנוסף למלגת קיום חודשית.

4. ממדים ללימודים: מלגת לימודים לתואר ראשון או שני לחיילים משוחררים ללוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות משוחררות, אשר התגייסו (יום החיול) החל מ-2013.7.1 ואילך, ששירתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד.
גובה המלגה: 3/2 משכר הלימוד האוניברסיטאי.

5. קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים: סיוע לחיילים משוחררים אשר שירתו לפחות שנה אחת בשרות סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם ואשר הוכרו בצה”ל כ"חיילים בודדים” או “זכאי סיוע". לבני מיעוטים, חרדים, תושבי הפריפריה ובני העדה האתיופית.
גובה המלגה: הסיוע המרבי לסטודנט לשנה"ל תשפ"ב יעמוד על 7,500 ₪ ומותנה באורך ובהיקף השרות ובתכנית בה הוא מסתייע בקרן

6. מנהל הסטודנטים: לעולים חדשים, קטינים חוזרים ואזרחים עולים אשר עלו לארץ עד לפני 3 שנים - לא כולל שנות שירות. או לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר עלו לארץ עד לפני 15 שנים.
גובה המלגה: מימון שכר לימוד בגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי. מימון חלקי של קורסי עברית ואנגלית.

7. מלגת מרום: לבני העדה האתיופית מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני גובה המלגה: 10,000₪ 
התנדבות: תוכנית ייחודית להתנדבות בקהילה בשותפות פר"ח

8. Hebrew Immigrant Aid Society HIAS: מלגות לסטודנטים עולים מצטיינים בתום סמסטר לימודים אחד לכל הפחות

9. מלגת קרן JewishU: קורס מבט אל החיים, מופעל במכללה ע"י חב"ד בקמפוס זכאים: סטודנטים/ות בהווה או בעבר וצעירים/ות מגיל 20 עד 30
גובה המלגה: 800 ₪ עבור השתתפות ב 8 מפגשים בקמפוס.

10. מלגת נשמה: סדנאות בתחום היהדות והפילוסופיה לדוברי צרפתית.
גובה המלגה: עד 4,400 ₪ תמורת 120 שעות לימוד. הקבלה למלגה בכפוף לראיון ולאישור.

11. מלגת אירתקא: לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית הלומדים לתואר ראשון
גובה המלגה: עד 28,000₪ לשלוש שנות לימוד. 
התנדבות: תוכנית ייחודית להתנדבות בקהילה בשותפות פר"ח.

12. מלגת משרד החינוך לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון/שני: קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים/אחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, שרות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד.
גובה המלגה: נקבע בהתאם לרמת הזכאות: 4,000₪ ₪ 6,240 ₪ 12,480 ₪

13. מלגות פר"ח: פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית בה אלפי סטודנטים חונכים ילדים הזקוקים לעזרה. פר"ח ומפעל הפיס שותפים ברוב הרשויות המקומיות ויחד הם מעניקים מלגות תמורת פעילות בקהילה.
גובה המלגה:6,500 ₪ עד 10,000 ₪. משרתי מילואים זכאים למלגת השלמה של 2,600 ₪ לשנה.

14. מלגות הפיס: במסגרת מיזם מלגות הפיס מוענקות מלגות לימודים בסך של 10,000₪ כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענק ע"י הרשות המקומית או ארגון שותף ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע"י מפעל הפיס.

פיקדונות והסדרי מימון

1. פיקדון – מענק צה"ל: ניתן לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון באמצעות שובר אשר יונפק על-פי בקשת הסטודנט במדור שכר לימוד. לתשומת ליבכם, על-פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקה או ביטול לימודים, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של התלמיד (החייל המשוחרר). בשום מקרה לא יוחזרו כספי הפיקדון לחייל המשוחרר עצמו.

2. הסדרי מימון - ללמוד בראש שקט: המכללה האקדמית נתניה וקרן שכ"ל מציעים הלוואות לטובת שכר לימוד ומחיה בתנאים נוחים במיוחד ובפריסה של 60 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.

3. הנחות והטבות: ההנחות וההטבות המפורטות יינתנו בכפוף לתקנון המכללה האקדמית נתניה: 
% 20 הנחה לתואר ראשון לתושבי נתניה
הנחות לחברי ההסתדרות ולחברי ארגון המורים