ClickCease

המכללה האקדמית תל-חי הקמפוס לחדשנות בחינוך ובהוראה

רג"ב – תוכנית לימודים מואצת למצטיינים

המכללה האקדמית תל-חי הקמפוס לחדשנות בחינוך ובהוראה

רג"ב – תוכנית לימודים מואצת למצטיינים

המכללה האקדמית תל-חי הקמפוס לחדשנות בחינוך ובהוראה - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט פועלת למען הכשרת מצויינים להוראה ומציעה את רג"ב – תכנית לימודים מואצת למצטיינים.

אז אם יש לכם ראש גדול להוראה? במכללה תקבלו הרבה יותר!

תכנית רג"ב (ראש גדול להוראה) היא תכנית ייחודית לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים המשתלבת במערך הארצי של תכניות המצטיינים במכללות הוראה. תכנית רג"ב במכללה מאפשרת לסטודנטים מצוינים להפוך למורים מצוינים שילמדו תלמידים להיות מצוינים. במסגרת התוכנית תוכשרו לפדגוגיה וללמידה חדשנית שמסייעת לרכישת המיומנות של המאה ה-21 תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

במקביל התכנית מקדמת פיתוח של מחויבות חברתית ואכפתיות לצד פיתוח כישורי מנהיגות. ההכשרה במכללה כוללת קורסים ייחודיים וביניהם פיתוח מוצר חדשני בחינוך, סדנת מעורבות חברתית והתנסות חינוכית ייחודית.

מתכונת הלימודים

 • תכנית לימודים מקוצרת : סיום הלימודים בתוך שלוש שנים במקום ארבע
 • פטור מלא מתשלום שכר לימוד
(למעט תשלומים נלווים)
 • בנוסף לפטור מענק על סך 5,000 ש"ח מדי שנה (סה"כ כ 15,000 ₪)
 • עדיפות בשיבוץ בסטאז' ובעבודה
 • כניסה מהירה להוראה – כבר בסטאז' נחשבים כמורים ולא כסטודנטים
אפשרות להמשך ישיר לתואר שני בהוראה מיד בסיום התואר הראשון.

תנאי קבלה

אופציה 1:
 • בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650 ומעלה
 • מבחן מסילה בציון 5.5 ומעלה
 • מכתב בקשה להצטרפות לתכנית על-ידי המועמד המופנה לרכז התכנית
 • ראיון קבלה
  אופציה 2:
 • בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630-649
 • ובעלי הצטיינות ערכית חברתית מיוחדת
 • ומבחן מסילה בציון 5.5 ומעלה
 • מכתב בקשה להצטרפות לתכנית על-ידי המועמד המופנה לרכז התכנית
 • ראיון קבלה
  אופציה 3:
 • בעלי ציון פסיכומטרי 660 ומעלה
 • ציון מבחן מסלילה בציון 5.5
 • ובתנאי שהם בעלי זכאות לבגרות
 • מכתב בקשה להצטרפות לתכנית על-ידי המועמד המופנה לרכז התכנית
 • ראיון קבלה
  אופציה 4:
 • בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615-649
 • והצלחה יתרה במבחני מסילה בציון 7 ומעלה
 • מכתב בקשה להצטרפות לתכנית על-ידי המועמד המופנה לרכז התכנית
 • ראיון קבלה

תעודה

 • תואר אקדמי בחינוך (Ed)
 • תעודת הוראה - במסלול הלימודים הנבחר
תעודות מקצועיות נוספות – כל אחד על פי מסלול הלימודים בו ילמד.