ClickCease

רשת מכללות אורט

הנדסאי אדריכלות נוף

רשת מכללות אורט

הנדסאי אדריכלות נוף

רשת מכללות אורט מציעה מסלול לימודים לתואר הנדסאי באדריכלות נוף ומעניקה בסיום הלימודים תואר הנדסאי.

משך הלימודים במסלול הבוקר הינו שנתיים, ואילו במסלול המשולב - כשלוש וחצי שנים.

לחיילים משוחררים יוענק 100% אחוז מימון שכר, בהתאם להגדרת של האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ובמימונה.


הלימודים מתקיימים בירושלים וכפר סבא (כפר סבא לימודי ערב בלבד).

מידע נוסף

אדריכלות הנוף קיבלה בשנים האחרונות תנופה משמעותית לאור תשומת הלב החיובית לאיכות הסביבה ולאיכות החיים. ברשת מכללות אורט מעניקים לסטודנט כלים לתכנן ולעצב את כל מה שנוגע לסביבתו ה"ירוקה" של האדם- גנים ציבוריים, פארקים, טיילות ועוד. כמו כן, מטפל אדריכל הנוף גם בשטחים "יבשים" כגון כיכרות, חניונים ודומיהם. מבין נושאי הלימוד במסלול הנדסאי אדריכלות נוף: עקרונות תכנון גנים ונוף, תכנון מערכות השקיה, תורת הבניה וחומרי בניין, תכנון באמצעות צמחיה, מערכות השקיה, בוטניקה, שרטוט אדריכלי ממוחשב, ועוד.

הלימודים מתקיימים במסלול בוקר או במסלול משולב (לימודי ערב וימי שישי בבוקר). משך הלימודים במסלול הבוקר הינו שנתיים וחצי, ואילו במסלול המשולב - כשלוש וחצי שנים.

*הלימודים בכפר סבא הם לימודי ערב בלבד*
תחומי לימוד נוספים באורט ישראל
מכינה טכנולוגית