ClickCease

רשת מכללות אורט

הנדסאי טכנולוגיות מים

רשת מכללות אורט

הנדסאי טכנולוגיות מים

רשת מכללות אורט מציעה מסלול לימודים ייחודי ועדכני להכשרת הנדסאי טכנולוגיות מים.

משך הלימודים הינו שנתיים בלימודי יום או שלוש שנים במסלול משולב - לימודי ערב ויום שישי.

לחיילים משוחררים יוענק 100% אחוז מימון שכר, בהתאם להגדרת של האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ובמימונה.

הלימודים מתקיימים בכרמיאל בלבד!

מידע כללי

כיום, חשיבות תחום טכנולוגיות המים עולה וזאת מכיוון שהמציאות שבה אנו חיים מרמזת על מחסור במשאב היקר ביותר - מים. מסלול לימודי הנדסאי טכנולוגיות מים ברשת מכללות אורט הינו מסלול לימודים ייחודי המכשיר אנשי מקצוע להתמודדות עם נושאי המים בהיבטים השונים. במהלך הלימודים ירכשו הסטודנטים ידע נרחב בתחומי המים השונים כגון: טכנולוגיות מים, התפלה, סינון, טיהור, איכות מים, דיגום מים לשתיה, מי נופש, ועוד.

נושאי הלימוד

תוכנית הלימודים במסלול לימודי הנדסאי טכנולוגיות מים ברשת מכללות אורט הינה תוכנית לימודים מקצועית ועדכנית הכוללת לימודים תיאורטיים מפי מרצים מומחים המכירים את התחום הן מזווית אקדמית והן מניסיונם בעבודה בתחום, קורסי הכשרה מקצועיים של משרד הבריאות (בתחומים -  דיגום מים, דיגום מי נופש ומתקיני מז"חים) ומגוון רחב של נושאי לימוד ובינהם, כימיה, פיסיקה, אנגלית, מתמטיקה, חשמל ואלקטרוניקה, הידראוליקה ופנאומטיקה. בהמשך נלמדים  מקצועות התמחות כגון: טיהור מי שפכים, דיגום מים, התפלת מים, מתקני טיהור וניקוז, מיקרוביולוגיה סניטרית וכימיה סניטרית, תכנון מערכות מים, ניהול משק מים עירוני, שפכי תעשיה, מיקרוביולוגיה וכימיה של מים ועוד.

אפשרויות תעסוקה

מסלול לימודי הנדסאי טכנולוגיות מים ברשת מכללות אורט הינו מסלול לימודים עדכני ומבקש ביותר. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק במגוון רחב של משרות בעיריות ורשויות מקומיות, במפעלי טהור, במשרדי תכנון בתחום טכנולוגיות מים, כמפעילי חדרי בקרה ומערכות ממוחשבות במתקני מקורות, בתחומי השקיה וסינון וכן בתחומי מים ושפכים במפעלי תעשיה.
תחומי לימוד נוספים באורט ישראל
מכינה טכנולוגית