ClickCease

המרכז להשתלמויות רופין

השתלמות חובה למנהלים מקצועיים במקצועות מכונאות וחשמל רכב במערכות רכב מתקדמות e-Car

המרכז להשתלמויות רופין

השתלמות חובה למנהלים מקצועיים במקצועות מכונאות וחשמל רכב במערכות רכב מתקדמות e-Car

המרכז להשתלמויות של המכללה הטכנולוגית רופין מציע השתלמות חובה למנהלים מקצועיים במקצועות מכונאות וחשמל רכב במערכות רכב מתקדמות e-Car. השתלמות חובה למנהלים מקצועיים בתחום מכונאות וחשמל הרכב מעבירה עדכון ולימוד טכנולוגיות קיימות ברכב המודרני לקראת חידוש רישיון החזקת מפעל לשנת 2016.

מידע כללי

השתלמות חובה למנהלים מקצועיים במקצועות מכונאות וחשמל רכב במערכות רכב מתקדמות e-Car במרכז להשתלמויות רופין, מתמקד בעדכון ולימוד טכנולוגיות קיימות ברכב המודרני, במטרה להכשיר את בוגריה לקראת חידוש ריישיון החזקת מפעל לשנת 2016. לימודים אלו יקנו לכם את מירב הכלים והמיומנויות הדרושים למנהל המקצועי, ואף יכינו אתכם למעבר מוצלח של הבחינות החיצוניות.

קהל היעד

הלימודים מיועדים למנהלים מקצועיים העוסקים במכונאות רכב, חשמל ומיזוג ברכב, כמו גם לבעלי כתב הסמכה במקצועות חשמל ומיזוג אויר ברכב ובעלי כתב הסמכה במקצועות מכונאות רכב.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים כ- 4 חודשים, כוללים 72 שעות לימוד אקדמיות ומתקיימים אחת לשבוע, בין השעות  21:15 – 17:30.

תכנית הלימודים

בין נושאי הלימוד: שימוש במאגרי מידע ולומדות לימוד עצמי - elearning, מערכות הזרקה בנזין דיזל, מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות, מערכות הינע שונות ואנרגיות חלופיות, יישום פרוטוקולי תקשורת, מערכות חשמל, תאורה, מיזוג אויר, עזר ונוחות, מערכות היגוי חשמליות, בקרה התראת לחץ אויר בצמיגים, ארגון וניהול מרכז שירות ועוד.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, לרבות מעבר מוצלח של הבחינות החיצוניות תוענק תעודת השתלמות למנהלים מקצועיים במקצועות מכונאות וחשמל רכב, במערכות רכב מתקדמות ecar מטעם המכללה הטכנולוגית רופין- המרכז להשתלמויות.
תחומי לימוד נוספים ברופין השתלמויות