ClickCease

מכללת טריידנט Tradenet

קורס יסודות המסחר בבורסה

מכללת טריידנט Tradenet

קורס יסודות המסחר בבורסה

מכללת טריידנט Tradenet מציעה קורס יסודות המסחר בבורסה.

מידע כללי

מטרת הקורס הינה לחשוף את המשתתפים לשוקי ההון, הבורסה האמריקאית והבורסה בת"א.במהלך הקורס יינתן דגש על איתור מניות מתאימות למסחר, מסחר מעשי במניות באמצעות תוכנת מסחר מתקדמת, ניהול נכון של העסקאות, שמירה על יחסי סיכון/סיכוי הולמים, הבנת עקרונות המסחר התוך יומי ומימושם הלכה למעשה.  

נושאי הלימוד

- ניהול נכון של העסקאות
- מסחר מעשי במניות באמצעות תוכנת מסחר מתקדמת
- איתור מניות מתאימות למסחר
- אימון מנטאלי לסוחרים
- שמירה על יחסי סיכון/סיכוי הולמים.

קהל היעד

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין להכיר את שפת שוק ההון, סוגי המכשירים הפיננסיים ואפיקי המסחר העומדים לרשותם ומעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית. הקורס מתאים לגילאי 21 ומעלה.

משך הלימודים

הקורס הינו במתכונת של 10 מפגשים פרונטאליים ובנוסף 60 מפגשים בכיתת הלימוד האינטראקטיבית מהבית.