ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תנאי קבלה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תנאי קבלה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ממוקמת בכרמיאל ועונה על דרישות הסטודנטים מכל הארץ בכלל ומהצפון בפרט ללימודי הנדסה איכותיים ויוקרתיים במכללה. היצע הפקולטות במכללת אורט בראודה ללימודי הנדסה הוא רחב ותנאי הקבלה מפורטים על פי תעודות נדרשות ורמת ציונים. מאחר ומדובר במכללה טכנולוגית, ההתמקדות היא במקצועות ריאליים. הסטודנטים נהנים מאווירה ירוקה, פסטורלית ומזמינה ומקבלים את כל הכלים המקצועיים להתקדם ולהתפתח בשוק העבודה. המכללה רואה לנגד עיניה קידום ופיתוח הסטודנטים בעולם ההייטק בארץ ובעולם.

תנאים כלליים

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסה להציג:
תעודת בגרות ישראלית בממוצע שלא יפחת מ 70.
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 60 לפחות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 60 לפחות.
מקצוע מוגבר נוסף (שאינו אנגלית או מתמטיקה) ברמה של 4 יח"ל בציון 60 לפחות.
מועמדים שאינם מחזיקים בנתונים נדרשים בבגרות במתמטיקה, יכולים להירשם למכינה קדם הנדסה במכון.

מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל לפחות.
עברית ברמה ג' בציון העומד על 60 לפחות. בעלי תואר הנדסאי, פטורים מהבחינה.
אנגלית ברמה הנדרשת במחלקה.
עמידה במבחן אמיר"ם.
מועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסה אופטית נדרשים להציג ציון בפיסיקה ברמת 3 או 5 יח"ל בהתאם לדרישות המחלקות.
מועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה נדרשים להציג ציון בכימיה בציון 60 לפחות.
חובת בחינה פסיכומטרית חלה על כולם. הציון נדרש להיות 550 לפחות.
המועמדים נדרשים להציג ציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי העומד על 85 לפחות או ציון במבחן אמי"ר העומד על 185 לפחות, לטובת סיווג רמת האנגלית.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסה אופטית

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסה אופטית להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 90 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 75 ומעלה.
פיסיקה ברמת 5 יח"ל בציון 70 לפחות או קורס פיסיקה במכינה קדם הנדסה בציון 75 לפחות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 70 לפחות או ברמת 5 יח"ל בציון 65 לפחות.
בעלי תעודת בגרות מחו"ל:
מעבר בחינת כניסה בפיסיקה ברמת 5 יח"ל בציון 70 לפחות או מעבר קורס פיסיקה במכינה קדם הנדסה בציון 75 לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 80 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה.
כימיה ברמת 3 יח"ל או 5 יח"ל בציון 60 ומעלה.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 70 לפחות או ברמת 5 יח"ל בציון 60 לפחות.
בעלי תעודת בגרות מחו"ל:
מעבר בחינת כניסה בכימיה ברמת 3 יח"ל בציון 60.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 75 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה.
פיסיקה ברמת 3 יח"ל בציון 70 או ברמת 5 יח"ל בציון 60 לפחות.
החלק הכמותי בבחינה הפסיכומטרית יעמוד על 110 לפחות וחלק האנגלית יעמוד על 90 לפחות.
מעבר בחינת כניסה בפיסיקה ברמת 3 יח"ל בציון 70 לפחות או מעבר קורס פיסיקה במכינה קדם הנדסה בציון 70 לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת מכונות

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסת מכונות להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 70 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 65 ומעלה.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 60 לפחות.
מועמדים אשר מחזיקים בציון במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בטווח 70 - 79 או ברמת 5 יח"ל בטווח 65 - 74, ידרשו לעבור קורס מבוא למתמטיקה אקדמית לפני תחילת הלימודים.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת מערכות מידע

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסת מערכות מידע להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 75 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה. ניתן לעבור קורס במתמטיקה במכינה קדם הנדסה בציון 75 לפחות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 60 לפחות.
החלק הכמותי בבחינה הפסיכומטרית יעמוד על 110 לפחות.
תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת מתמטיקה שימושית
על המועמדים לתואר ראשון בהנדסת מתמטיקה שימושית להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 90 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 75 ומעלה.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 70 לפחות או ברמת 5 יח"ל בציון 65 לפחות.
בעלי תעודת בגרות מחו"ל:
המועמדים נדרשים לעמוד בבחינת כניסה במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 90 לפחות או לעמוד בקורס מתמטיקה במכינה קדם הנדסה בציון 90 לפחות.

תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

על המועמדים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול להציג בנוסף לתנאים הכלליים:
מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 80 לפחות או ברמת 5 יח"ל בציון 70 לפחות או מעבר קורס מתמטיקה במכינה קדם הנדסה בציון 80 לפחות.
אנגלית ברמת 4 יח"ל בציון 60 לפחות.
חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית בציון 85 לפחות.