ClickCease

מכללת אורט בראודה להנדסה

לימודי תעודת הוראה במתמטיקה למהנדסים במגוון תחומים

מכללת אורט בראודה להנדסה

לימודי תעודת הוראה במתמטיקה למהנדסים במגוון תחומים

בשנים האחרונות חל מחסור במורים למתמטיקה במסגרות החינוך העל-יסודי. במסגרת הניסיון לפתור בעיה זו,  יוכלו בוגרי לימודי הנדסה לקבל תעודת הוראה כפולה - הראשונה היא בתחום ההנדסי שבו התמחו ואילו השנייה היא במתמטיקה.

הלימודים מיועדים לבוגרי תואר בהנדסה בלבד.

מטרת התכנית

לסטודנטים להנדסה ולמהנדסים היכולת הטבעית לשמש כמורים מעולים למתמטיקה, לאור ידיעותיהם בתחום, אותם רכשו באמצעות לימודי המתמטיקה הכלולים בתכנית הלימודים של לימודי ענפי ההנדסה השונים. בוגרי לימודי הנדסה אוחזים גם בידע במקצועות מדעיים והנדסיים שונים, הדורשים חשיבה מתמטית - לוגית וכן כלים מתמטיים שונים.

תנאי קבלה

על המהנדסים המעוניינים להתקבל לתכנית להשלים את התכנים מתמטיים החסרים להם וכן כמה קורסים דידקטיים, שיקנו להם שיטות הוראה מתקדמות ויכשירו אותם ללמד את מקצוע המתמטיקה בהתאם לתכניות הלימודים המעודכנות, באופן המותאם לתלמידים חלשים ומצטיינים, המשתייכים לאוכלוסיות שונות.