ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לימודי פיזיקה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לימודי פיזיקה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל מציעה יחידה ללימודי פיסיקה, המציעה מגוון קורסים ופעילויות לימודים כבסיס ללימודי ההנדסה.

מידע כללי אודות הלימודים

לימודי פיזיקה במכללת אורט בראודה כוללת מגוון קורסים בפיסיקה, הנלמדים לפי דרישות המחלקות השונות, תוך שימת דגש על פיתוח ההשקפה האקדמית והמדעית של הסטודנט. במהלך לימודיו יקבל הסטודנט מערכת כללים וחוקים ואיתם כלים מתמטיים וחשיבתיים שבאמצעותם יוכל להתמודד עם ניתוח בעיות מורכבות. במסגרת לימודי פיזיקה באורט בראודה ילמדו הסטודנטים מגוון קורסים ונושאי לימוד, המהווים העשרה והרחבה של החומר הנלמד במחלקות, לדוגמא: היבטים פיסיקליים של מכשור לסטודנטים בביוטכנולוגיה ושדות אלקטרו מגנטיים לסטודנטים בהנדסת חשמל.

סגל המרצים ללימודי פיזיקה בבראודה מורכב מחוקרים עתירי ניסיון בתחומים מגוונים כגון מוליכות על, אסטרופיסיקה, מכניקה סטטיסטית ועוד, התורמים לעולם האקדמי על ידי כתיבת ספרי לימוד ולימוד במספר מוסדות, חלקם מלווים נבחרות ישראל לאולימפיאדות בפיסיקה ומארחים כנסים בין לאומיים בנושאי הפיסיקה, ועוד.