ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לימודי הנדסה להנדסאים

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לימודי הנדסה להנדסאים

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל מזמינים הנדסאים - בעלי דיפלומה הנדסאי להתקבל ללימודי השלמה לתואר ראשון בהנדסה: לימודי הנדסה להנדסאים, תואר אקדמי להנדסאים.

הלימודים מתקיימים בכרמיאל.

מידע כללי אודות הלימודים

לימודי הנדסה להנדסאים הינם לימודי השלמה לקראת תואר ראשון בהנדסה, ומתקיימים במחלקות הבאות:
הנדסת תעשייה וניהול
הנדסת תוכנה 
הנדסת ביוטכנולוגיה 
והנדסת מכונות 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסה אופטית
הנדסת מערכות מידע

הנדסאים מדופלמים המבקשים להשלים לימודים לתואר בהנדסה מתקבלים למסלול הלימודים הרגיל לתואר בהנדסה, ומקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם לציוניהם בלימודי הנדסאות. 

בעלי תואר הנדסאי בממוצע 80 ומעלה יקבלו פטור מפסיכומטרי בהרשמה ללימודים. 

הנדסאים מדופלמים המתקבלים ללימודי השלמה לתואר ראשון בהנדסה לומדים לימודי השלמה הכוללים קורסים במדעים (מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית) בנוסף לקורסים אחרים לפי דרישת המחלקות השונות. 

לאחר שעמדו בהצלחה בדרישות סמסטר זה, מצטרפים הסטודנטים באופן מלא ללימודי ההנדסה. ההנדסאים מקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם למקצועות הלימוד וציוניהם בלימודי הנדסאות.