ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תואר ראשון במדעי הרפואה - B.Med.Sc

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תואר ראשון במדעי הרפואה - B.Med.Sc

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל מציעה לימודי תואר ראשון במדעי הרפואה - B.Med.Sc.

הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הלימודים מתקיימים בכרמיאל.

מידע כללי

התכנית מאפשרת לבוגריה להמשיך ללימודי רפואה באוניברסיטאות בארץ, או השתלבות במחקר במדעי הרפואה. כמו כן, משך הלימודים הינו 3 שנים, במתכונת חד - חוגית. תכנית הלימודים מורכבת מלימודי יסוד מדעים, מדעי החיים ולימודי מדעי הרפואה ומעבדות רבות.

תנאים להגשת מועמדות למדעי הרפואה: 600 פסיכומטרי, בגרות מלאה ובגרויות במקצועות המדעים ברמה 5 - 4 יח"ל.