ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מידע כללי אודות מלגות באורט בראודה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מידע כללי אודות מלגות באורט בראודה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מציעה מערך סיוע כלכלי נדיב לסטודנטים. מערך זה כולל מגוון רחב של מלגות לסטודנטים הלומדים במסלולי הלימודים השונים במכללה.

לכל מלגה מאייפנים משלה - הגוף מטעמו ניתנת המלגה, גובה המלגה, התנאים לקבלתה וכיו"ב. להלן תפורטנה המלגות, תוך ציון מאפייניהן.

הלימודים מתקיימים בכרמיאל. 

מלגות מכללה

מלגות סיוע
מלגה בגובה של עד 4000 שח המוענקת על סמך נתונים סוציואקונומיים כגון הכסנות, מצב משפחתי, שירות צבאי/מילואים, נכות והישגים אקדמיים. על מנת לקבל את המלגה יש לעמוד בפעילות חברתית של 40 שעות לסודנטים שנה ד' ו 20 שעות לסטודנטים שנה א'.

מלגות אגודה
מלגה בגובה 1500 שח המוענקת על סמך נתונים כגון שירות צבאי/מילואים, עבודה, מצב משפחתי, פעילות חברתית. על מנת לקבל את המלגה יש לבצע פעילות חברתית של אגודת הסטודנטים בהיקף 15 שעות. 

מלגות הצטיינות בתחום חברתי הצטיינות תחום הספורט 
מלגה על פי הצטיינות. מצטייני נשיא יקבלו מלגה בגובה 4000 שח ומצטייני דיקן יקבלו מלגה בגובה 2000 שח.

מצטייני ראש המחלקה מצטייני נשיא מצטיינים בשנה א'

מלגות לסטודנטים להנדסה אופטית מלגות לסטודנטים להנדסה שימושית 

מלגות עידוד לשילוב נשים להנדסה 

מלגות משותפות

יזמים צעירים בשיתוף עם מלגת פר"ח
מלגות קרן אייסף
מגלות עמותת איילים
מלגות פסגות
מלגות קציר (קרן רש"י)
מלגות עתידים לחיילים בודדים

מלגות מקרנות נוספות

מלגת פר"ח
מלגת קרן אימפקט
מלגת קרן גרוס
מגלת קרן מושל מלגת קרן נעמת
מלגת קרן הישג
מלגת מונה פארס
עתידים לתעשייה
מלגת מפעל הפיס
מלגת אירתקא לסטודנטים מהחברה הערבית
מלגת תנופה

ועוד מגוון מלגות, הלוואות וסיוע.