ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לימודי מתמטיקה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לימודי מתמטיקה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל מציעה יחידה ללימודי מתמטיקה, המציעה מגוון קורסים ופעילויות לימודים כבסיס ללימודי ההנדסה.

מידע כללי אודות הלימודים

היחידה ללימודי מתמטיקה במכללת אורט בראודה להנדסה בכרמיאל מעניקה לסטודנטים ידע מעמיק בתשתית המתמטיקה. תשתית מתמטית מהווה לסטודנטים בסיס ללימודי ההנדסה לסוגיהם ובסיס תיאורטי לפיתוחים מדעיים "בעולם האמיתי". היחידה ללימודי מתמטיקה מציעה לסטודנטים תוכנית לימודים תלת שנתית ללימודי תואר ראשון במתמטיקה שימושית כמו כן, הסטודנטים יכולים להשתלב במרכז הגליל ללימודי מתמטיקה שימושית למימוש פוטנציאל המחקר המתמטי לקידום פרוייקטים הנדסיים בתעשייה.

הלימודים ביחידה ללימודי מתמטיקה במכללת אורט בראודה להנדסה בכרמיאל הינם לימודים מקצועיים המכינים את הסטודנטים להשתלבות בשוק העבודה עתיר הידע בישראל. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של תחומי לימוד במחקר מתמטי ובינהם, מערכות דינמיות, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, משוואות הכבידה של איינשטיין, תורת המשחקים, תורת הפוטנציאל, אנליזה פונקציונלית, אופטימיזציה, מתמטיקה פיזיקלית, הוראת המתמטיקה ועוד.