ClickCease

מכללת אורט בראודה

מכינה ייעודית להנדסה - תומכת לבני המגזר הערבי

מכללת אורט בראודה

מכינה ייעודית להנדסה - תומכת לבני המגזר הערבי

מכללת אורט בראודה מציעה מכינה ייחודית וייעודית לבני המגזר הערבי - המכינה מציעה מגוון שיעורים שיסייעו לשפר את סיכויי ההצלחה בלימודים לתואר. המכינה נמשכת תשעה חודשים וכוללת הכשרה לימודית מקיפה.

מידע כללי

מכינה ייעודית להנדסה, בה יקבלו בני המגזר הערבי  תגבורים ותמיכה לימודית ייעודיים, בנוסף לתוכנית הלימודים הכללית.

המכינה נועדה להקנות מסגרת קדם-אקדמית, אשר תיתן מענה לקשיי שפה, תתגבר מקצועות יסוד, תקנה מיומנויות וכישורי למידה ותאפשר מימוש שאיפות אקדמיות במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

משך הלימודים

המכינה אורכת כ-9 חודשי לימוד.

נושאי הלימוד

התכנית תכלול את המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית ברמה הנדרשת לקבלה ללימודי ההנדסה במכללה האקדמית, קורס אוריינות וכתיבה אקדמית וקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית (בשפה העברית). כמו כן, במהלך הלימודים התלמידים ישתתפו בסדנאות לשיפור הלמידה והסתגלות חברתית, בשיעורי עזר במקצועות היסוד, קורס תגבור בעברית- הבנת הנקרא וכתיבה ויוצמדו לחונכים חברתיים.

סיוע ממלכתי בתשלום שכר לימוד על פי אמות מידה חברתיות-כלכליות.* *ניתן לבקש סיוע עד גיל 26.

תנאי קבלה

א. בוגרי 12 שנות לימוד, זכאי תעודת בגרות או חסרים עד 2 מקצועות לזכאותם.
ב. בעלי ציון פסיכומטרי 500, או ציון 530 בבחינת "מימד" לפחות.