ClickCease

המכללה האקדמית נתניה

תואר שני - התנהגות ארגונית

המכללה האקדמית נתניה

תואר שני - התנהגות ארגונית

המכללה האקדמית נתניה מציעה תוכנית לימודים ייחודית לתואר שני M.A בהתנהגות ארגונית. תוכנית הלימודים מעניקה לסטודנטים הבנה בניהול כלכלי ואסטרטגי של ארגונים.


מידע כללי

מעתה תוכלו ללמוד תואר שני בהתנהגות ארגונית בבית-הספר למדעי ההתנהגות באקדמית נתניה. תוכנית הלימודים עוסקת בתחום הטיפול בגורם האנושי באירגון, ומעניקה לבוגרי המסלול הבנה בניהול הכלכלי והאסטרטגי של האירגון בשילוב עם ידע ומיומנויות בתחומים התנהגותיים, בצד הבנה בניהול האסטרטגי והכלכלי של האירגון המודרני. הסטודנטים לומדים במסגרת התואר פסיכולוגיה וסוציולוגיה ארגוניים שמעניקים להם מיומנויות חיוניות בניהול ארגונים.

תנאי קבלה

בעלי תואר בוגר ממוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג או בעלי תארים שווי ערך ממוסדות ידועים בחו"ל, בממוצע של לפחות 80, יכולים להגיש מועמדות לקבלה לתוכנית. בעת שקילת קבלת המועמדים יילקחו בחשבון ציונים במקצועות אנגלית, שיטות מחקר ועוד. כמו כן ילקחו בחשבון המלצות וניסיון רלונטי.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים שנתיים - לימודים מרוכזים של יום בשבוע.

ייתכנו השלמות קורסים בכלכלה, מדעי ההתנהגות ושיטות מחקר בהתאם לדרישות האקדמיות כמו גם, לרקע האקדמי של כל סטודנט.

תכנית הלימודים

תוכנית לימודי התנהגות ארגונית ייעוצית באקדמית נתניה נמצאת תחת ביה"ס למדעי ההתנהגות, (זאת בניגוד לרוב התכניות מסוג זה במוסדות אקדמיים שונים, הנמצאות תחת ביה"ס למנהל עסקים), ובכך מושם דגש רב על המיוחדות של האדם בתוך המערכת ולא על המערכת בה האדם משתלב. העובדה שמשאבי אנוש ומקצועות דומים מטפלים רבות בפרט (כמובן בהיבט רחב) אזי הדגש של תוכנית המצויה במדעי ההתנהגות הוא היכולת להסתכל על האדם ועל מרכיביו השונים ולהדגיש מאפיינים אלו ורק אחר כך לחבר אותם להיבטים הארגוניים. בנוסף מעניקה התוכנית מיומנויות וידע שתוכניות שנטיתן מנהל עסקים נוטות להתעלם או להצניע אותם. תכנית המצטיינים של לימודי תואר שני בהתנהגות ארגונית כוללת נסיעה להתמחות בארגון מקצועי בארצות הברית.  בוגרי התואר הראשון והשני במדעי ההתנהגות במסלול משאבי אנוש זכאים לקבל הסמכה כמומחה / מומחה בכיר בתחום משאבי אנוש מטעם העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש.

תעודה

למסיימי התוכנית בהצלחה שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר שני M.A בהתנהגות ארגונית.