ClickCease

רשת מכללות אורט

קורס חשמלאי ראשי

רשת מכללות אורט

קורס חשמלאי ראשי

רשת מכללות אורט מציעה קורס חשמלאי ראשי.

הלימודים מתקיימים בשלוחות כרמיאל, כפר סבא ותל אביב.

מידע כללי

על מנת לקבל דרגה של חשמלאי ראשי יש לעבור קורס מקצועי. לקורס חשמלאי ראשי יתקבלו רק סטודנטים שהינם בעלי הרישיון המקצועי – חשמלאי מוסמך, או בוגרי קורס חשמלאי מוסמך בעלי תעודת גמר. רישיון חשמלאי מוסמך מוענק להנדסאי חשמל, וכן לבוגרי קורס חשמלאי מוסמך אשר עבדו בתחום החשמל במשך שנתיים לפחות.

תנאי קבלה

על מנת להתקבל לקורס, על המועמדים להיות בעלי רשיון "חשמלאי מוסמך" , או בוגרי קורס חשמלאי מוסמך בעל תעודת גמר.

משך הלימודים

מתכונת הלימודים הינה 460 שעות הוראה במשך כחצי שנה. מסלול הלימודים הינו מסלול ערב, 2 מפגשים בשבוע.

נושאי הלימוד

בין נושאי הלימוד הנלמדים בקורס: אנגלית טכנית, תיעוד ודיווח טכני, מעבדה, מכונות חשמל, עבודה מעשית, תורת החשמל ומתקני חשמל ועוד.

תעודה

מסיימי הלימודים בהצלחה, אשר עמדו בכל דרישות הקורס, יקבלו תעודת חשמלאי ראשי מטעם משרד התמ"ת.
תחומי לימוד נוספים באורט ישראל
מכינה טכנולוגית