רשת מכללות אורט

לימודי השלמה לתואר אקדמי להנדסאים

רשת מכללות אורט

לימודי השלמה לתואר אקדמי להנדסאים

מכללות אורט ישראל לטכנולוגיה מתקדמת ולמדעים, מציעות מסלולי השלמה לתואר ראשון להנדסאים בלוגיסטיקה, בניהול טכנולוגי ובהנדסה, מסלול לימודים המבוקש המוכר כלימודי השלמה להנדסאים.

מסלולי הלימודים

תואר ראשון B.A בלוגיסטיקה

מכללות אורט מציעות את השילוב המושלם: לימודים להנדסאי ולתואר ראשון גם יחד. מי שרוצה ללמוד לתואר הנדסאי וגם לתואר אקדמי בפעם אחת יוכל לעשות זאת במכללות אורט. אך זהו לא המסלול האטרקטיבי היחיד שקשור בלימודים אקדמיים להנדסאים: מכלללות אורט מציעות גם לימודי השלמה להנדסאים, שמאפשרים מעבר מהנדסאי לאקדמאי ומזכים הנדסאים בתואר ראשון מבוקש.