ClickCease

רשת מכללות אורט

קורס התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אויר ביתיים

רשת מכללות אורט

קורס התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אויר ביתיים

קורס התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג ביתיים נועד להכשיר טכנאים מקצועיים לתחומי הקירור ומיזוג האוויר. הלימודים כוללים שיעורים עיוניים לצד התנסות מעשית מגוונת במעבדות וסדנאות הקירור והמיזוג במכללה. במכללת אורט הרמלין נתניה – המעבדות והסדנאות גדולות ומאובזרות.

הקורס מתקיים במתכונת לימודי ערב בלבד.

הלימודים מתקיימים בנתניה, ת''א ורחובות.

מידע כללי

מזג האוויר הלח בארץ מצריך שימוש במזגנים ובמקררים ביתיים ותעשייתיים ומזגני אוויר לתעשייה. קורס טכנאי מיזוג אוויר מתמקד בהכשרה מקצועית לתחום הטיפול במערכות הקירור ומיזוג אוויר ומשלבים רקע תאורטי נרחב עם התנסות בסדנאות. הלימודים שמים דגש מיוחד בחלק המעשי והיישומי על מנת לאפשר השמה מוצלחת של הבוגרים במקומות עבודה בתחום.

למכללה ניסיון רב בהכשרה מקצועית של טכנאי מיזוג אוויר וקירור והצלחה בשילובם בעבודה. הקשר בין המכללה לתעשיות המובילות בארץ בתחום מיזוג האוויר הביתי והתעשייתי מאפשר לבוגרים חשיפה ואפשרות למציאת תעסוקה בסיום הלימודים. התחממות כדור-הארץ והקשר המקצועי שיש למכללה עם התעשיות השונות מלמדים על תחום חשוב ההולך וגדל של מערכות המיזוג הדורש טכנאים בכל שנה ושנה.

מרצים יועץ מקצועי למחלקה ומרצה לקירור ומיזוג אוויר: מר שלמה קריספל

סגל המרצים כולל מהנדסי קירור ומיזוג אוויר, הנדסאי קירור ומיזוג אוויר, טכנאי קירור, טכנאי מערכות מיזוג אוויר מרכזיות וחשמלאים מוסמכים.

תנאי קבלה

המומעדים ידרשו לעמוד בתנאי הקבלה הבאים: בוגרי 10 שנות לימוד, ריאיון בוועדת קבלה.

משך הלימודים

לימודי ערב: כ- 370 שעות, עיוניות ומעשיות, פעמיים בשבוע.

נושאי לימוד

  1. קירור, מיזוג אוויר ומזגני אוויר ביתיים
  2. עבודה מעשית במתקני קירור ומיזוג ביתיים
  3. יסודות בתורת החשמל     
  4. קורס התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג ביתיים - טכנאי קירור ומיזוג אוויר
  5. יסודות במכונות חשמל
  6. מתקני חשמל ומערכות קירור ומיזוג אוויר משולבי חשמל
  7. פיקוד ובקרה במתקני קירור ומיזוג אוויר
  8. בטיחות
  9. עבודה מעשית לחשמל
  10. עבודה בגובה
* המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים ונושאי הקורס.

תעודה

בחינות גמר
התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג ביתיים
מתקנים חשמל ובטיחות
מתקני קירור ומיזוג אוויר ביתיים – עבודה מעשית

תעודת גמר העומד בדרישות הפדגוגיות ובבחינות, יהיה זכאי לתעודת גמר ממשלתית: התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג ביתיים.

רישוי
רישיון חשמלאי שירות עפ"י תקנות החשמל (רישיונות) ובהתאם להנחיות המחלקה לרישוי חשמלאים באגף.
תחומי לימוד נוספים באורט ישראל
מכינה טכנולוגית