ClickCease

רשת מכללות אורט

קורס מנהל עבודה בבניין

רשת מכללות אורט

קורס מנהל עבודה בבניין

רשת מכללות אורט מציעה קורס מנהל עבודה בבניין, המכשיר את בוגריו ליישום וביצוע איכותי של פרויקטים, תוך שימת דגש על ההיבט המעשי.

הקורס מתקיים במתכונת לימודי ערב.

הקורס הינו בפיקוח ובהסמכת משרד העבודה והרווחה.

הלימודים מתקיימים בקריית ביאליק, נתניה, תל אביב וירושלים.

מידע כללי

קורס מנהלי עבודה בבניין משכיר אנשי מקצוע מן השורה הראשונה, לניהול ופיקוח על העבודה הנעשית באתרי בנייה. הקורס לוקח צעד קדימה את אלה הרוצים להתמחות בתחום ולזכות בקידום אישי ומקצועי. תכנית הלימודים מכשירה את הלומדים לנהל אתר בנייה בהיבטים המקצועיים מחד גיסא, ובהיבטים הניהוליים מאידך גיסא. הקורס בפיקוח ובהסמכה של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה.

תנאי קבלה

ללימודים יתקבלו מועמדים על פי הקריטריונים הבאים:
  • בוגרי 10 שנות לימוד לפחות + ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודות בניין/שלד אצל קבלן רשום (באמצעות אישורי ותק מהקבלן, בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים החתומה בחותמת "נאמן למקור" של החברה הקבלנית וחתימת מנהל החברה ואישור דו"ח מעסיקים מביטוח לאומי חתום בחותמת וחתימה של הביטוח הלאומי).

  • בוגרי 10 שנות לימוד לפחות + תעודת מקצוע סוג 3 בטפסנות או בברזלנות או בבנאות + ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודות בניין/שלד אצל קבלן רשום (באמצעות אישורי ותק מהקבלן, בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים החתומה בחותמת "נאמן למקור" של החברה הקבלנית וחתימת מנהל החברה ואישור דו"ח מעסיקים מביטוח לאומי חתום בחותמת וחתימה של הביטוח הלאומי).

  • תעודה מקורית המעידה שהמועמד עבר קורס הדרכה לעבודה בגובה בהיקף של 24 ש"ל על ידי גוף שקיבל היתר לכך ממנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. ועדת קבלה הכוללת ריאיון ובחינת ידע בנוגע ליכולות המועמד בתחום עבודות שלד ובטיחות.

  • מועמדים בני 45 ומעלה שאינם מוצאים את תעודת התיכון, עליהם להביא תצהיר חתום ע”י נוטריון.
חובה להציג תעודת טפסנות סוג 5.

קהל יעד

קורס מנהלי עבודה בבניין מיועד לבעלי מקצוע מתחום הבניין, אשר הינם בעלי ניסיון מוכח אצל קבלן רשום של לפחות שנתיים בתחום.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים כ- 536 שעות הוראה. הקורס יארך כ - 15 חודשים במתכונת של שני ערבים בשבוע, בין השעות 21:30 - 17:30.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, לרבות מעבר מוצלח של 2 בחינות חיצוניות של משרד העבודה והרווחה ובחינה בע"פ בפני ועדת בוחנים, תוענק תעודת גמר - מנהל עבודת בניין.
תחומי לימוד נוספים באורט ישראל
מכינה טכנולוגית