sce המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מלגות לימודים במכללת סמי שמעון להנדסה

sce  המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מלגות לימודים במכללת סמי שמעון להנדסה

בואו לקרוא על מגוון מלגות הלימודים הזמינות לסטודנטים במכללת סמי שמעון להנדסה. החל ממלגה לנזקקים ועד מלגה למצטיינים - מכללת סמי שמעון מעניקה מלגות שונות וייחודיות.


מידע כללי

מכללת סמי שמעון להנדסה משתדלת לסייע לסטודנטים המתקשים במימון שכר הלימוד.
מספר המלגות וגובהן מותנים באילוצי תקציב.

מלגה כללית

תוכלו להגיש בקשה למלגה זו, אחת לכל שנת לימוד, אם אתם לומדים בהיקף של 14 נק"ז ומעלה לסמסטר.
ועדת מלגות של המכללה האקדמית דנה בכל בקשה. ההחלטה מתקבלת על-פי המצב הסוציו-אקונומי, התרומה לקהילה, היקף תכנית הלימודים, שירות מילואים, שירות חובה, מקום מגורים ולימודי רצף בסיום המכינה הקדם אקדמית.
המלגה ניתנת כעזרה בשכר הלימוד. חשוב לדעת: מקבלי מלגה זו יתבקשו לבצע פעילות למען הקהילה.

פרס כניסה למועמדים מצטיינים

במטרה לעודד מצוינות, המכללה מעניקה פרס כניסה למועמדים מצטיינים הפונים ללימודי הנדסה במכללה. הפרס הוא בגובה של עד שכר הלימוד השנתי יסוד (ללא תשלומים נלווים). הזכאים ייקבעו על פי ציון הבגרות במתמטיקה, ציון ההתאמה וציון המבחן הפסיכוטכני/פסיכומטרי.

דחייה או פיצול של תשלומי שכ"ל

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון מאפשרת דחייה או פיצול של תשלום שכר הלימוד לסטודנטים המתקשים בתשלום השוטף שלו, וזאת ללא הצמדה וריבית. 

קרן נצח ע"ש מנחם גל ז"ל

מלגות לסטודנטים מצטיינים המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים. סטודנטים אלו יתבקשו לסייע בלימודים לסטודנטים אחרים, בהתאם לצרכים.

קרן מלגות ע"ש יעקב פישלר ז"ל

קרן המלגות, מיסודה של עמותת אחד לאחד, מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון בהנדסה במכללה.

קרן הסיוע לסטודנטים מטעם משרד החינוך

משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה קרן להלוואות ולמענקים. הקריטריונים הינם על פי תנאי הקרן.
במקרה של זוג נשוי, כאשר שני בני הזוג סטודנטים - כל אחד מהם רשאי להגיש בקשה בנפרד.
טופסי בקשה לסיוע אפשר לרכוש לקראת מחצית סמסטר א' בחנות הספרים של המכללה.

קרן מלגות מטעם משפחת בכר

משפחת בחר מעניקה מדי שנה מלגות לזכרם של עבדאללה בחר ז"ל ושבתאי כהן ז"ל. המלגות יוענקו במסגרת הבקשה למלגה הכללית, על פי המצב הסוציו-אקונומי וההצלחה בלימודים.

קרן נצח לזכרו של ישראל סגל ז"ל

משפחת סגל מעניקה מדי שנה מלגה לזכרו של ישראל סגל ז"ל. המלגה תינתן במסגרת הבקשה למלגה הכללית ובהתאם לקריטריונים הבאים: לימודים במחלקה להנדסת בניין, שירות צבאי/לאומי, מצב סוציו-אקונומי והצלחה בלימודים.