ClickCease

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס גישור

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס גישור

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה, מציעה קורס גישור המכשיר ומסמיך מגשרים מקצועיים, בעלי ידע ומיומנויות בכלי הגישור המהווה חלופה לפתרון סכסוכים, ומאפשר להם להפנים ולהבין את הגישור כדרך חיים.

הקורס בחסות מרכז "גבים" לגישור.

הלימודים מתקיימים בצפון הארץ, על שפת הכנרת.

מידע כללי אודות הלימודים

לימודי גישור של האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה, הינם לימודים ייחודיים המקנים ידע נרחב בהבנת תחום הגישור ככלי ליישוב קונפליקטים המאפשר פיתרון סכסוכים ומחלוקות בהסכמה. הקורס מאפשר הבנת והפנמת הגישור ככלי וכדרך חיים, חיזוק המודעות להשלכות החברתיות והלאומיות של גישור בישראל, פיתוח מודעות להנחלת נקודת התייחסות שונה לתחום הקונפליקטים, חשיפת המשתתפים לפוטנציאל העמוק הטמון בגישור, כולל היבטיו הטרנספורמטיביים והעצמת המשתתפים כמובילי דרך במערכות שונות.

קהל יעד

הקורס מיועד למנהלים ולעובדים בארגונים שהמשאב האנושי יקר להם, לאנשים החיים בקהילות בהן ליחסים החברתיים ערך וחשיבות, למחנכים שחשוב להם לסייע לילדים לרכוש מיומנויות בינאישיות ולאנשים שמחפשים חלופות לפתרון סכסוכים.

תנאי קבלה

ללימודים יתקבלו בעלי 12 שנות לימוד ומעלה.

משך לימודים

הלימודים נמשכים שלושה חודשים, כוללים 60 שעות לימוד ונערכים במסגרת של יום אחד בשבוע בשעות אחה"צ.

תוכנית לימודים

תכנית הלימודים בקורס הינה מרתקת ומעשירה, ומקיפה מגוון נושאים תיאורטיים החיוניים לעיסוק בתחום. הסטודנטים נהנים מחווית לימוד פעילה, תמיכה וליווי לאורך כל תקופת לימודיהם. בין נושאי הלימוד: הבנת תפיסת העולם של ה-ADR כאלטרנטיבה ליישוב סכסוכים, פיתוח מיומנויות תקשורת בין - אישית ביישוב סכסוכים, הבנת עקרונות הגישור ומורכבות תפקיד המגשר, רכישת מיומנויות הגישור כאלטרנטיבה לפתרון קונפליקטים, הגישור בתחומים שונים, היבטים ארגוניים וחברתיים של הגישור ועוד.

תעודה

בסיום הקורס תוענק תעודת גמר מטעם מרכז גבים לגישור והחטיבה ללימודי תעודה של האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה.
תחומי לימוד נוספים בהמכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה