ClickCease

המכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס ניהול קהילה וצמיחה דמוגרפית במרחב הכפרי

המכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס ניהול קהילה וצמיחה דמוגרפית במרחב הכפרי

המכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה מציעה, קורס ניהול קהילה וצמיחה דמוגרפית במרחב הכפרי. המכללה נבחרה ע"י צוות היגוי ארצי, בו חברים משרדי הממשלה והגופים השונים העוסקים במרחב הכפרי, להוביל את הכשרת בעלי התפקידים במרחב הכפרי באזור הצפון בתהליכי למידה, מחקר והכשרה. 

בקורס זה, המועבר ע"י מומחים, מרצים ומנהלים בעלי ידע רב וניסיון מהשטח, תרכשו כלים מעשיים ותובנות חדשות ועכשוויות מתחום המנהיגות, הניהול והובלת תהליכי שינוי וצמיחה במרחב הכפרי.

הלימודים מתקיימים בצפון הארץ, על שפת הכנרת.

מידע כללי

שינויים רבים חלו במרחב הכפרי בעשורים האחרונים ועדיין מתחוללים: צמיחה דמוגרפית וכניסת אוכלוסיות חדשות, השתנות אופייה של הקהילה ותושביה, שינויים בתעסוקה ובפרנסה ועוד. מנהלים במרחב הכפרי עובדים בסביבה משתנה, מגוונת ולעיתים סוערת סביב קונפליקטים ומשברים. הקורס מיועד למנהלים בפועל במרחב הכפרי: מנהלי קהילה, צמיחה, תרבות, קליטה, שירותים, יושבי ראש, חברי הנהלה וכדו', וכמו כן למי שמעוניין לקחת חלק בתפקידי ניהול במרחב הכפרי.

רכזת הקורס: מריאלה פרחי: יועצת ארגונית (MBA) עוסקת ומתמחה למעלה מ 10 שנים בהובלת תהליכי שינוי ביישובי המרחב הכפרי. ניהלה בעבר את היחידה לתכנון אסטרטגי במ.א. גולן

משך הלימודים

מסגרת הקורס: 60 ש"ל אקדמיות, 15 מפגשים, ימי ד' 15:20-00:16.

תעודה

למסיימים אשר יעמדו במטלות הקורס בהצלחה (%85 נוכחות לפחות והשתתפות פעילה במפגשים), תוענק תעודת "מנהל קהילה וצמיחה דמוגרפית במרחב הכפרי", מטעם המכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה, בחסות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לפיתוח הגליל, התנועה הקיבוצית והחטיבה להתיישבות.
תחומי לימוד נוספים בהמכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה