ClickCease

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס מעשי וייחודי לעוסקים בתכנון ומקרקעין בהתיישבות הכפרית

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס מעשי וייחודי לעוסקים בתכנון ומקרקעין בהתיישבות הכפרית

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה מציעה קורס מעשי וייחודי לעוסקים בתכנון ומקרקעין בהתיישבות הכפרית.

הלימודים מתקיימים בצפון הארץ, על שפת הכנרת.

מידע נוסף

מרבית העוסקים במרחב הכפרי, נדרשים להכיר את היבטי התכנון במישור הפרקטי: בעבודה השוטפת מול מתכננים, אדריכלים, עורכי דין ושאר יועצים רלוונטיים, כאשר ידע זה פעמים רבות אינו נמצא ברשותם. קורס זה נותן מענה ממוקד לידע ולפרקטיקה הנדרשת, בהנחיית מרצים מובילים בעולמות התכנון במרחב הכפרי. 

בין המרצים: עו"ד דודו קוכמן: מזכיר תנועת האיחוד החקלאי, נחמה בוגין: שמאית בכירה, רענן אמויאל: מנהל אגף בכיר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, עו"ד אסף אלבז: משרד שלמה כהן ושות', אדר' איתי זהבי, אדר' מיכל דור, ד"ר ראובן גפני, מרצה במכללה האקדמית כנרת, ענבל אגוזי: מתכננת אזורית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לאה שלם: החטיבה להתיישבות, טובי אלפנדרי: יועץ אסטרטגי, עו"ד ד"ר ניסן שריפי.

משך לימודים

36 ש"ל אקדמיות(9 מפגשים), יום ב', בשעות 10:00-13:30.

נושאי לימוד

 • התפתחות ההתיישבות הכפרית ושינויים באפיון ובצביון היישובים
 • יישוב מתוכנן מהו?
 • חוק התכנון והבניה
 • מהוועדה המקומית ועד למועצה הארצית
 • סמכויות ועדות התכנון
 • אישור תכניות והיתרי בניה עררים והתנגדויות
 • סוגי תוכניות וההיררכיה ביניהן
 • הכנת תב"ע – מכלול התחומים למחשבה והתייחסות
 • תכניות מתאר
 • מהי תכנית כוללנית
 • ולקחש"פ
 • תמ"אות
 • מערכת GIS
 • רמ"י
 • מפות לצרכי רישום
 • רשויות היישוב
 • גופים ציבוריים ומוסדות מדינה
 • אסטרטגיה חברתית וקהילתית בתכנון הפיזי ושיתוף הציבור
 • טכניקות לשיתוף ציבור בתכנון
 • שמאות
 • מיסוי מקרקעין
 • רישוי עסקים
 • מדיניות הקרקעות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • נוהל מבנים חקלאיים

תעודה

לבוגרי הקורס תוענק תעודה מטעם האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה.
תחומי לימוד נוספים בהמכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה