ClickCease

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

לימודי העולם הפיננסי

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס העולם הפיננסי

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה מציעה לכם קורס העולם הפיננסי. קורס זה מקנה ידע ותאוריות עדכניות במגוון תחומי הניהול הפיננסי ומשלב תרגול מעשי  עם קבלת כלים יישומיים. הקורס מועבר ע"י מרצים מומחים בתחום.

הלימודים מתקיימים בעמק הירדן.

מידע נוסף

הבנת העולם הפיננסי וקבלת הכלים המתאימים לניהולו, מהווים תנאי בסיסי והכרחי להצלחת כל ארגון: ממפעלים וחברות גדולות ועד מיזמים ועסקים קטנים. קבלת ידע וכלים ניהוליים בתחום זה, מאפשרים למנהלים בכל הרמות לקבל תמונה מדוייקת של ביצועי החברה, לשפר את יעילות הארגון ולהגדיל את רווחיותו, לקבל החלטות פיננסיות נכונות, להקטין סיכונים ולהתנהל נכון מול הזדמנויות עסקיות.

הנסיון מראה כי בעלי ומנהלי עסקים וחברות אשר חסרים ידע וכלים אלו, מתקשים לקבל תמונה ברורה של עסקיהם ולנהלם נכון, וכי גורם זה הוא המבדיל בין עסק רווחי ומתפתח לבין לעסק שלא שרד, על אף הפוטנציאל הגלום בו.

רכז הקורס: מיכאל תבור, בעל חברה לייעוץ כלכלי. שימש כיועץ כלכלי במשרד האוצר, חבר דירקטוריון בחברות ציבוריות ופרטיות, חבר בוועדת השקעות וועדות היגוי אסטרטגיות. הרצה על כלכלה ושוק ההון בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א ומחברם של מספר ספרים ביניהם: "מונופול – מודלים של תחרות לא משוכללת" ו"יסודות הניהול הפיננסי".

משך לימודים

48 ש"ל אקדמיות, 8 מפגשים שבועיים, ימי ד' בין השעות 10:00-15:00.

נושאי לימוד

  • הרישום החשבונאי - מבנה הדוחות הכספיים וסוגיהם: דוח רווח והפסד, מאזן ודוח על תזרים מזומן
  • דוחות ניהוליים: תמחיר תקן ותמחיר היסטורי. העמסות עקיפות ותקורה, גישת ABC, מחירי צל/העברה
  • ניתוח דוחות כספיים: יחסים פיננסיים: יחסי נזילות, יחסי רווחיות, יחסי מנוף, יחסי יעילות תפעולית
  • יסודות המימון: חישובי ריבית אפקטיבית, ערך נוכחי וערך עתידי
  • תכנון תזרים מזומן שיקולי אשראי וגיוס מימון בנקאי וחישובי מימון
  • שוק ההון - הנפקות וניירות ערך, מסחר, תשואות, יעילות השוק מכשירים פיננסיים, קרנות ותעודות סל. גיוס כספים בשוק ההון שימוש במנהלי כספים חיצוניים
  • נושאים מתקדמים: אופציות וחוזים עתידיים, הגנות פיננסיות, שימוש באופציות לתגמול בכירים, רישום אופציות כהוצאות, תאמות בדוחות כספיים על פי IFRS
  • גיוס כספים למיזמים בסיכון גבוה וסטרטאפים: מתי לגייס, ממי לגייס, אסטרטגיות גיוס, תנאים חיוניים בתחילת הדרך, burn rate התנהלות פיננסית במיזם צעיר
*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תחומי לימוד נוספים בהמכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה