ClickCease

מכללת יוזמות

התמחות באימון ילדים ונוער

מכללת יוזמות

התמחות באימון ילדים ונוער

מכללת יוזמות, המובילה בארץ למקצועות האימון מציעה קורס התמחות למאמנים באימון ילדים ונוער. הקורס מעניק כלים אימוניים לעיצוב התנהגות והתמודדות עם פיתוח כישורים חברתיים, פיתוח מנהיגות עצמית, ניהול זמן והתארגנות ועוד.
 
הקורס מיועד למאמנים אשר סיימו קורס הכשרת מאמנים (או נמצאים בשלבי סיום); לאנשי טיפול; ייעוץ; חינוך והוראה המעוניינים לרכוש כלים לצורך עבודתם המקצועית.
 
הקורס מוכר ע"י לשכת המאמנים של ישראל.

מיקום: תל אביב, חיפה

מידע כללי

עבודה אימונית, ייעוצית וטיפולית הנעשית עם ילדים ובני נוער היא עבודה מלאת תשוקה הנובעת מתחושת שליחות אמיתית, כאשר אחד האתגרים הגדולים בפניהם עומדים המאמנים, המטפלים ואנשי הייעוץ היא רכישת אמונם ושיתוף פעולתם של הילדים ובני הנוער עימם הם עובדים לשם מיסודה של מערכת יחסים בעלת תשתית איתנה; לאחר מכן עליהם להבין את עולמם ואת השפה בה הם משתמשים ולבסוף לגייסם לתהליך אשר יתבסס על עבודה בכלים וטכניקות המותאמים עבורם.

קורס ייחודי זה נבנה במיוחד עבור מאמנים ואנשי מקצוע שנזקקים לכלים ולמיומנויות הללו, כך שיוכלו לייצר מרחב אשר יאפשר העצמתם של הפונים אליהם ושיפור חייהם, תוך הכרת עולמם וההתמודדויות המלוות אותם מידי יום ביומו.

קהל יעד

הקורס מיועד למאמנים בעלי רקע מקצועי רלוונטי, אנשי טיפול, אנשי הוראה וחינוך ויועצים.

תנאי קבלה

ראיון אישי.

משך לימודים

90 ש"א המורכבות מ:
- 75 ש"א של לימודים (15 מפגשים)
- 15 ש"א של פרקטיקום וסופרוויז'ן (שעות המוכרות כתהליכי אימון תחת הדרכה לקבלת דרגה בהתאם לדרישות לשכת המאמנים בישראל).

נושאי לימודים

- מיומנויות הבסיס באימון ילדים ובני נוער - אמון, שיתוף פעולה והתגייסות.לעשייה
- השפה האימונית באימון ילדים ובני נוער - הכרות עם עולם המושגים והתחברות לחוויות האישיות.
- אתגרים אימוניים תוך התאמתם לשלבי ההתפתחות השונים - כישורים חברתיים, עצמאות, מנהיגות
- המודל האימוני באימון ילדים ובני נוער.

תעודה

בסיום הקורס תינתן למאמנים תעודת התמחות בתחום אימון ילדים ואימון אישי לבני נוער מטעם קבוצת יוזמות. לאנשי ייעוץ וטיפול שאינם מאמנים תינתן תעודת סיום קורס כלים אימוניים לילדים ובני נוער מטעם קבוצת יוזמות.