ClickCease

מכללת יוזמות

קורס הסמכה וסופרוויז'ן למאמנים

מכללת יוזמות

קורס הסמכה וסופרוויז'ן למאמנים

מכללת יוזמות, המובילה בארץ למקצועות האימון, מציעה קורס הסמכה וסופרוויז'ן למאמנים, המהווה קורס אימון מתקדם. הקורס מקנה כלים ומיומנויות מתקדמים הנדרשים למאמן מקצועי מוסמך וכולל העברה של שישה תהליכי אימון תחת הנחייה.

הקורס מיועד למאמנים אשר סיימו קורס הכשרת מאמנים בלבד.

הקורס מקנה תעודת מאמן מוסמך המוכרת ע"י לשכת המאמנים של ישראל.
מיקום: פריסה ארצית

מידע כללי

מהותו של קורס הסמכה וסופרוויז'ן למאמנים הינו ליווי והדרכה באשר לתהליכי אימון. ניתן לקרוא לו - אימון למאמנים. הלזה מיועד למאמנים הרוצים לנוע לעבר מצוינות ולהיות הטובים ביותר. בקורס ישולבו תהליכי סופרוויז'ן קבוצתיים בנוסף ללימוד נושאי אימון מתקדמים ותהליכי שיתוף ואוורורם הרגשי של חברי הקבוצה.

הקורס נותן 3 תהליכי אימון הנעשים תחת הדרכה לשם קבלת דרגה בהתאם לדרישות לשכת המאמנים בישראל.

קהל יעד

הקורס מיועד למאמנים שסיימו קורס הכשרת מאמנים ומאמנים הרוצים לצבור שעות הנחייה לקראת קבלת דרגה בלשכת המאמנים בישראל.

משך לימודים

60 ש"א - 12 מפגשים בני 5 ש"א.

נושאי לימודים

- שינויים - כיצד להתמודד עימם? כיצד ליצור אותם?
- דימוי עצמי והערכה עצמית
- פרואקטיביות (הובלה) ומנהיגות
- התמודדות עם הצלחה וכשלון
- הטענת אנרגיות וערפדי אנרגיה
- כיצד ליצור איזון בין נתינה וקבלה
- פרשנויות שונות לסיפור החיים

תעודה

בסיום הקורס תינתן תעודה מטעם קבוצת יוזמות.