ClickCease

מכללת יוזמות

קורס אימון עסקי

מכללת יוזמות

קורס אימון עסקי

מכללת יוזמות, המובילה בארץ למקצועות האימון מציעה קורס אימון עסקי.

בלימודי אימון עסקי לומדים המשתתפים לאבחן את מצבו הנוכחי של העסק ולבנות תכנית אימון ממוקדת לצורך מיצוב העסק בשורה הראשונה של השוק הרלוונטי.

הקורס הינו קורס פרקטי ויישומי, הוא מאפשר ללומדים בו לאמן עסקים ומיזמים לשיפור התוצאה העסקית וכולל תהליך אימון תחת הדרכה (פרקטיקום וסופרוויז'ן).

הקורס מיועד למאמנים המעוניינים לסלול את דרכם לעולם המרתק של הובלת עסקים וארגונים לעבר הצלחות, יצירת היתרון העסקי והובלת השוק. 

הקורס המוכר כשעות אימון תחת הדרכה לקבלת דרגה עפ"י דרישות לשכת המאמנים בישראל.

מיקום: תל אביב, חיפה

מידע כללי

הסטטיסטיקה בת זמננו אינה מנבאת טובות לעסקים קיימים, קל וחומר לעסקים חדשים. לאור עובדה זו אימון לעסקים הינו תחום נדרש במיוחד, הצלחתו של עסק דורשת עבודה תכנונית, עקבית ומעמיקה החל מהקמתו, דרך התנהלותו השוטפת ועד ליצירתם של פירות עתידיים.

נמצא כי כלים אימוניים לעסקים הינם הכלים היעילים ביותר לשם הקמתו וקידומו של עסק לקראת יצירת יתרון עסקי על-פני המתחרים והובלת השוק.

קהל יעד

הקורס מיועד למאמנים שסיימו קורס הכשרת מאמנים או בשלבי סיום.

משך לימודים

30 ש"א - 6 מפגשים בני 5 ש"א.

נושאי לימודים

- מושגי היסוד באימון לעסקים
- אימון עסקי - תחומי האימון השונים עפ"י סוגי העסקים השונים
- אימון עסקי - היבטים פיננסיים
- אימון עסקי - היבטים משפטיים
- המודל התוצאתי באימון עסקי
- מיומנויות הניהול בעסקים קטנים

תעודה

בסיום הקורס תינתן תעודה מטעם קבוצת יוזמות.