ClickCease

מכללת יוזמות

הנחיית קבוצות ואימון קבוצתי

מכללת יוזמות

הנחיית קבוצות ואימון קבוצתי

מכללת יוזמות, המובילה בארץ למקצועות האימון מציעה קורס בהנחיית קבוצות ואימון קבוצתי.  הקורס כולל פרקטיקה יישומית מתחום האימון האישי בקבוצה ואימון בקבוצות ועוסק בנושאים כגון: תהליך בניית קבוצת אימון אישי וצוותי, תפקיד המאמן הקבוצתי,  מיומנויות וכלים יצירתיים לאימון קבוצה וצוות ועוד.
 
הקורס מיועד רק למאמנים שסיימו קורס הכשרת מאמנים (או נמצאים בשלבי סיום).
 
הקורס מוכר ע"י לשכת המאמנים של ישראל.

מיקום: תל אביב, חיפה.

מידע כללי

למסגרת קבוצתית יש כוח. כוח לאחד, כוח לקדם וכוח להעצים. זאת במקביל לנתינת ערך מוסף הן לתהליך והן למשתתפיו. וזוהי למעשה החוזקה של אימון קבוצתי ואימון אישי בקבוצה - מאמן המלווה קבוצת אנשים תוך חיבורם למטרה האישית הספציפית שלהם. מאמן צריך להתמחות וללמוד כיצד להעביר אימון אישי בקבוצה ומהם הכלים הייחודיים שבהם יש לעשות שימוש למטרה זו.

קהל יעד

הקורס מיועד למאמנים שסיימו קורס הכשרת מאמנים או בשלבי סיום ומאפשר להם להרחיב את קהל היעד שלהם ולהוסיף לארגז הכלים שלהם כלי יעיל ועוצמתי.

משך לימודים

60 ש"א - 12 מפגשים של 5 ש"א.

נושאי לימודים

- השוני והדמיון בין אימון קבוצתי לאימון אישי
- כלים ומיומנויות מתקדמות בהנחיית קבוצות
- כישורים ומיומנויות מתקדמות באימון אישי בקבוצה
- המודל האימוני הקבוצתי
- תפקידו של המאמן הקבוצתי
- אתגרים והזדמנויות במודל האימון האישי בקבוצה

תעודה

בסיום הקורס תינתן תעודת התמחות באימון קבוצתי ואימון אישי בקבוצה מטעם קבוצת יוזמות.