ClickCease

המכללה למינהל

לימודי ביטוח פנסיוני

המכללה למינהל
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות המכללה למינהל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על המכללה למינהל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

לימודי ביטוח פנסיוני

בשנים האחרונות שינו חברות הביטוח את גישתן והרשו לסוכניהן להעניק שירותי בנקאות והשקעות לצד שירותים ביטוחיים. סוכן הביטוח כיום הוא יועץ השקעות לכל דבר, החייב לשלוט במגוון אפיקי השקעה ופנסיה. בית הספר לביטוח וייעוץ של המכללה למינהל מכשיר כבר למעלה מעשור את הדור הבא של סוכני הביטוח, יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים ומציב אותם בחזית המקצועית של העולם הפיננסי.

הלימודים מתקיימים בחיפה.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות המכללה למינהל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על המכללה למינהל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מידע כללי

מטרת הקורס היא להקנות רקע היסטורי ורעיוני של הביטוח ומושגי יסוד במשפט עסקי-מסחרי, וללמד מושגי יסוד בביטוח. הקורס מקנה ידע, הבנה ושינון של החוקים, התקנות והוראות החוק המתייחסים לביטוח. כמו כן, הוא מכין לבחינות ביסודות ובדיני ביטוח מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

תנאי קבלה

 • גיל 18 ומעלה
 • ללא עבירה שיש עמה קלון
 • 12 שנות לימוד

משך לימודים

הלימודים מתחלקים לשנה א' – קורסי מבוא (ארבעה קורסים), ולשנה ב' – קורסי התמחות (שני קורסים):
 • שנה א' - יסודות הביטוח - 65 ש"ל, סטטיסטיקה ומימון - 75 ש"ל, כלכלה - 75 ש"ל, חשבונאות - 75 ש"ל
 • שנה ב' - גמר פנסיוני - 95 ש"ל, מקצועית א+ב - 130 ש"ל.

תכנית לימודים

 • יסודות הביטוח
 • סטטיסטיקה ומימון
  הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא סטטיסטיקה ומימון. על הנבחן לגלות ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי ועתידי ותשואות. עליו להיות מסוגל לחשב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות). על הנבחן להבין את ההתפלגות הנורמאלית ומשמעות ניתוח רגרסיה כולל הבנת התוצאות המתקבלות מניתוח שכזה.
 • מבוא לכלכלה
  הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא מבוא לכלכלה. על הנבחן להבין כיצד פועלים השווקים למוצרים השונים הן בתנאי תחרות ללא התערבות ממשלתית, הן תחת התערבות ממשלתית והן בתנאי תחרות בלתי משוכללת. על הנבחן להבין את פעילות המשק כולו, כולל הסיבות למחזורי עסקים ואת דרכי הפעולה של מדיניות פיסיקלית ומוניטארית. בנוסף, נדרשת הבנה בסיסית של מסחר בינלאומי ושוקי מט"ח.
 • יסודות החשבונאות
  הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא יסודות החשבונאות. על הנבחן לגלות הבנה בקריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעים לעריכתם של דוחות כספיים. על הנבחן להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.
ביטוח בענף הפנסיוני:
 • גמר פנסיוני. תנאי קבלה לבחינה: ציון עובר ביסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.
 • ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים (מקצועית א' + ב'). תנאי קבלה לבחינה: ציון עובר ביסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות. הקורס המרכזי בלימודים לקראת רישיון ישראלי לייעוץ השקעות וניהול תיקים של הרשות לניירות-ערך.
בחינות גמר: בחינות מטעם רשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

תעודה

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות: בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות. לאחר מכן יש להיבחן בבחינות גמר (גמר פנסיוני+מקצועית או-ב) והשלמת ההתמחות בתחום הנדרש. הקורסים מכינים את התלמידים למבחנים חיצוניים של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
תחומי לימוד נוספים בהמכללה למנהל