מכללת מישלב

קורס פרקטיקה במיסוי מקרקעין ונדל"ן

מכללת מישלב

קורס פרקטיקה במיסוי מקרקעין ונדל"ן

מכללת מישלב בשיתוף TAXPERTS חב' יעוץ מיסים - מציעים לכם קורס פרקטיקה במיסוי מקרקעין ונדל"ן לניתוח ותכנון עסקאות מקרקעין, מס רכישה ומס שבח, תאונות מס, פסיקה רלוונטית, תכנוני מס, מבנים משפטיים להשקעה במקרקעין, מי חייב? מי פטור? שיעורי המס, ועוד.

הלימודים מתקיימים במתכונת ערב בלבד.

הקורס נלמד בתל אביב.

מידע כללי

קורס מעשי, מקנה ידע מקצועי רחב במיסוי מקרקעין (מס שבח ומס רכישה).דגש על פרקטיקה מקצועית ותכנון מס. הכנה ותרגול של דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין, ביצוע חישובי מיסים לצורך הדיווח.  הקניית ידע וראייה מקיפה בתחום מיסוי מקרקעין ברמה מקצועית גבוהה ביותר, דגש על פרקטיקה, הקניית ידע רחב, כלים וטיפים מקצועיים, רכישת "נכס מקצועי" בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי.

הקורס מיועד ליועצי מס לרו"ח עורכי דין בתחום המקרקעין, שמאיים, יזמים, משקיעים המעוניינים להשקיע בתחום המקרקעין, ועוד. 

רכז מקצועי בקורס פרקטיקה במיסוי מקרקעין ונדל"ן - סלי אילון, רו"ח (משפטן), מומחה במיסוי מקרקעין - מנהל תחום קבלנים בכיר רשות המיסים. מומחה במיסוי מקרקעין מורחב. 

משך הלימודים

הקורס נלמד במשך 12 מפגשים, במתכונת ערב בין השעות 17:30-20:30.

נושאי לימוד

בין נושאי הלימוד העיקריים: זכות במקרקעין, שווי המכירה בעסקאות מיוחדות, השפעת יחסים מיוחדים על שווי העסקה, הבסיס לתכנוני מס בתחום מיסוי מקרקעין ובכלל, סוגים שונים של תכנוני מס, פריסת השבח תוך פיצול לשני בני הזוג, תרגול במילוי הטפסים הרלוונטיים, בקשות לתיקון שומות, הליכי השגה וערר. עסקאות קומבינציה – עקרונות וטיפול, קומבינציה במכר מלא, קומבינציה במכר חלקי. אופן הטיפול בהוצאת פטור לפי סעיף 50, מכירת מקרקעין שאיננו דירת מגורים, מכירת דירת מגורים עם זכויות בנייה ועוד.

תעודה

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר "פרקטיקה במיסוי מקרקעין ונדל"ן" מטעם מכללת מישלב.