ClickCease

מכללת אפקה להנדסה

מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה

מכללת אפקה להנדסה

מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה

במכללת אפקה להנדסה מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה.

הלימודים מתקיימים בתל אביב.

מידע כללי

מרכזי המחקר פיתוח וליווי מדעי לתעשייה הוקמו ביוזמת המכללה להשגת שלש מטרות אסטרטגיות לטובת הסגל האקדמי ואיכות ההוראה תוך חיזוק הקשר אקדמיה-תעשייה:
 1. קידום ופיתוח מחקר יישומי
 2. סיוע לתעשייה תוך ביצוע פרויקטי פיתוח, בדיקות היתכנות וליווי מדעי.
 3. עדכון הדדי של האקדמיה והתעשייה תוך העברת יידע לתעשייה ועריכת מפגשים וכנסים מקצועיים.
השילוב של הון אנושי המבוסס על אנשי סגל מובילים בתחומם ובעלי ניסיון מעשי בתעשייה, תשתית מעבדתית וסביבה עיסקית תומכת ומאורגנת (אפקה יישומים בע"מ). הובילו להקמת והפעלת מרכזי ידע המשרתים מאז 2010 את התעשייה, חברות הזנק, משרדי ממשלה ועיריות, וחברות ברחבי העולם בתחומים הבאים: 
 • ACLP - המרכז לעיבוד שפה
 • ACAD - המרכז לפיתוח ומדידת אנטנות
 • ACEHT - המרכז לאנרגיה שיורית ומעבר חום
 • ACMPE – המרכז להנדסת חומרים
 • ACME - המרכז למערכות רפואיות
 • ACSEM - המרכז לניהול והנדסת שירות
 • ACITRAL – המרכז לפיתוח תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
 • 2 ACDM - המרכז לכריית מידע וקבלת החלטות
 • AICEE - מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית

תכנית לימודים

תכנית הלימודים של מכללת אפקה להנדסה נבנית בשיתוף עם גורמים בתעשייה ולכן היא מתאימה לתפקידים מסויימים בתעשייה. סגל ההוראה של המכללה מורכב מבכירים בעלי ניסיון עשיר בעבודה בתעשייה האווירית, רפא"ל, יזמי הייטק ומנכ"לים של רשויות ומכונים שונים. 

במכללה קיימת יחידה להכוונה תעסוקתית, אשר מקשרת בין הסטודנטים והבוגרים של המכללה לבין גורמים בתעשייה, עם דגש על מחלקות של משאבי אנושו גיוס עובדים, ומהווה סוג של "פתיחת דלת" לתפקידים בחברות וארגונים שונים. במכללה מתייחסים לפרוייקט הגמר של הסטודנט בכובד ראש ומעמידים לרשותו של מיטב המשאבים כדי לבטא את הרעיון שלו וליישם אותו לסוג של "כרטיס ביקור" בשוק.