מכללת אפקה להנדסה

מלגות

מכללת אפקה להנדסה

מלגות

מכללת אפקה להנדסה מעודדת מצוינות בקרב הסטודנטים. המכללה מעניקה מאות מלגות למועמדים ללימודי הנדסה בעלי נתוני קבלה גבוהים ולסטודנטים בעלי והישגים גבוהים בלימודים.

מלגות על בסיס ציוני בגרות למועמדים לתואר ראשון

  • סטודנטים בעלי5 יח' מתמטיקה בציון 95 ומעלה +5 יח' אנגלית בציון 80, תוענק מלגה בגובה 100% משכר הלימוד היסודי.
  • סטודנטים בעלי 5 יח' מתמטיקה בציון 90 ומעלה +5 יח' אנגלית בציון 80, תוענק מלגה בגובה 70% משכר הלימוד היסודי.
  • סטודנטים בעלי 5 יח' מתמטיקה בציון  85 ומעלה + 5 יח' אנגלית בציון 80, תוענק מלגה בגובה 50% משכר הלימוד היסודי.

מלגות על בסיס ציון פסיכומטרי למועמדים לתואר ראשון

  • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה תוענק מלגה בגובה 200% משכר הלימוד היסודי.*
  • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 670-699 תוענק מלגה בגובה 100% משכר הלימוד היסודי.
  • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 640-669 תוענק מלגה בגובה 50% משכר הלימוד היסודי.
*בשנה הראשונה תינתן מלגה מלאה ובשנה השנייה בתנאי שהמצב האקדמי יהיה מן המניין.

מלגות על בסיס דיפלומת הנדסאי למועמדים לתואר ראשון

  • סטודנטים בעלי ציון ממוצע הנדסאי 96 ומעלה תוענק מלגה בגובה 100% משכר הלימוד היסודי.
  • סטודנטים בעלי ציון ממוצע הנדסאי 92-95.99 תוענק מלגה בגובה 50% משכר הלימוד היסודי.
המלגות מיועדות לסטודנטים בשנה א', אין צורך בהגשת מועמדות.

מלגות על בסיס נתוני קבלה למועמדים לתואר שני

  • סטודנטים בעלי ציון ממוצע דיפלומה 90 ומעלה תוענק מלגה בגובה 100% משכר הלימוד היסודי.
מיועדת לסטודנטים בשנה א' עם ממוצע ציונים גבוה בלימודי ה- .B.Sc אין צורך בהגשת מועמדות.

מלגות הצטיינות

מיועדת לסטודנטים מצטיינים עפ"י הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת לזו בה הם מקבלים את המלגה (פרט למלגת נשיא). אין צורך בהגשת מועמדות.

מלגות סיוע כלכלי ואקדמי

מלגת סיוע ללימודים מיועדת לסטודנטים במצב סוציואקונומי נמוך, בהתאם להחלטת ועדת המלגות של המכללה. מלגת רוטרי מכללת אפקה בשיתוף מועדון רוטרי. מיועדת לסטודנטים מעוטי יכולת, הגשה ע"י בקשה למלגת סיוע. מלגת קרן מריאנברג תרומת משפחת מריאנברג. מיועדת לסטודנטים מיעוטי יכולת יוצאי חבר העמים. הגשה ע"י בקשה למלגת סיוע. הסדר מימון לשכר לימוד הסדרי מימון לשכר לימוד בתשלומים, ללא ריבית- לזכאים על בסיס מצב סוציואקונומי נמוך-, לאחרים- בתנאי ריבית נמוכה ואטרקטיבית.

מלגת הטבה ללוחמים

מלגה המיועדת לסטודנטים בעלי תעודת לוחם, בשנת הלימודים הראשונה. יש להציג תעודת לוחם במדור שכ"ל של המכללה. ההטבה ניתנת החל מסמסטר ב' ללימודים במכללה.

מלגת עידוד לקרובי משפחה מדרגה ראשונה

מיועדת לסטודנטים אשר הינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה הלומדים שניהם בו זמנית במכללת אפקה.