המכללה למינהל

קורס מנהלי רכש ולוגיסטיקה APLP

המכללה למינהל

קורס מנהלי רכש ולוגיסטיקה APLP

המכללה למינהל, בשיתוף עם ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל, מציעים קורס ניהול רכש ולוגיסטיקה APLP, הנועד להקנות לבוגריו את מיטב הידע, המיומנויות והכלים בתחום, ולהכשירם למילוי תפקידים ניהוליים במערך הלוגיסטי של ארגונים שונים. 

הקורס מתקיים בשלוחות אשדוד.

תנאי קבלה

על מנת להתקבל ללימודים נדרשים המועמדים להיות בוגרי 12 שנות לימוד.

נושאי הלימוד

בין נושאי הלימוד בקורס: מבוא לרכש ולוגיסטיקה, טיפול במקורות רכש, אסטרטגיית המו"מ- ניהול מו"מ, ביצוע ניתוח SWOT וסקרי שוק, הגדרת מטרות ויעדים למו"מ, ניהול איכות- הצגת מושגי יסוד, בקרת תהליכים, ניהול ואבטחת איכות, בקרת איכות המוצר, יחסים פנים וחוץ ארגוניים, תהליכי מחסן בסיסיים, תכנון המחסנים- שימוש במערכות מידע לצורכי אחסון, ניטור ושיפור ביצועי המחסן, היבטי חשבונאות : יסודות החשבונאות, קריאת והבנת דו"חות ניהוליים, תקצוב, ובקרה, הבנת סעיף המלאי במאזן, הובלה וביטוח- הובלה יבשתית, ימית ואווירית, אריזה- יעוד האריזה ותפקידה, סוגי אריזות בהתאמה למטענים בהיבט הלוגיסטי ועוד.

תעודה

בוגרי הלימודים, אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס, יהיו זכאים לקבל תעודת גמר מטעם המכללה למינהל ותעודת הסמכה "תעודת ניהול קניינות, לוגיסטיקה ומחסנים APLP", מטעם ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל (קבלת התעודה מותנית במעבר מוצלח של מבחני ההסמכה של הארגון).