המכללה למינהל

קורס הכשרת דירקטורים

המכללה למינהל

קורס הכשרת דירקטורים

הבית ספר לניהול של המכללה למינהל מציע קורס הכשרת דירקטורים. 

הקורס מתקיים בשלוחת תל אביב.

מידע כללי

לימודי דירקטורים למעשה מסמיכים אנשי דירקטוריון, המאיישים את גוף ההנהלה העליונה בכל ארגון. הדירקטוריון אחראי על האסטרטגיה הניהולית, היעדים והעמידות של הארגון.

הדירקטורים מחליטים על מדיניות הארגון, ממונים על אישור דוחות כספיים ומחוייבים להיבטים משפטיים רבים. על כן קורס הכשרת דירקטורים, מנחיל את כל הידע הנדרש על מנת לעמוד בראש ההנהלה.

קיימים הבדלים בין דירקטוריון של חברה פרטית וציבורית, מבחינת כמות חברי הדירקטוריון, מדיניות ואופן ביצוע משימות. על הבדלים אלו ועוד רבים אחרים, תעמוד תוכנית הלימודים.

תכנית הלימודים

לימודי דירקטורים, מפאת האחריות שאותה נושא כל חבר דירקטוריון, מחייבים תכנים רבים ביניהם תמצאו נושאים משפטיים, כלכליים, אתיים ועוד.

כל אחד ממשתתפי הקורס ילמד אודות תפקידו של הידרקטור, מטרותיו, יישום אסטרטגיה ארגונית, תפקידי פיקוח ובקרה, אחריות אזרחית ופלילית, מניות, התאגדויות בישראל, תהליכי קבלת אחריות, ניהול ישיבות ועוד תכנים רבים.

קהל היעד

הקורס מתאים לכל אחד אשר יש לו זיקה לתחום הניהולי כגון נושאי משרה בתאגידים, מנהלים בחברות פרטיות, מנהלים בחברות ציבוריות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מנכלים, מבקרים פנימיים ועוד.

משך הלימודים

לימודי דירקטורים נמשכים 60 שעות אקדמאיות בסך הכל במתכונת לימודי ערב.

תעודה

בוגרי הקורס, אשר יעמדו בכל הדרישות ובמבחני גמר, יקבלו תעודת סיום מטעם המכללה למינהל.