המכללה למינהל

פיתוח בשפת הג'אווה

המכללה למינהל

פיתוח בשפת הג'אווה

JAVA הינה שפה נחשקת ומבוקשת מאוד בתחום ההיי טק. הקורס מהווה "קרש קפיצה" לעולם הפיתוח והקידוד.

הלימודים מתקיימים במתכונת ערב בלבד.

בשלוחת אלעד הקורס מתקיים במתכונת נפרדת לנשים ולגברים.

הקורס מתקיים באלעד.

תנאי קבלה

1. 12 שנות לימוד, או לחרדים ישיבה קטנה וישיבה גדולה.
2. בגרות במתמטיקה ובאנגלית ברמה של 3 יחידות או מבחנים ברמה מקבילה.
3. ועדת קבלה.

משך לימודים

תוכנית הלימודים מורכבת מ348 שעות לימוד עיוני ומ40 שעות לימוד מעשי.

נושאי הלימוד

מקצועות תשתית
1. מבוא לפיתוח מובייל ב-JAVA ל-Android
1.1. יסודות האפליקציה  
1.2. תיאור הסביבה 
1.3. כתיבת תכנית ראשונה 
1.4. יסודות גרפיים של Android
1.5. טיפול באירועי מערכת הפעלה  
1.6. הרחבה בנושא ה-  GUI 
1.7. מנגנון שליחת וקבלת INTENTS     
1.8. תפריטים    
Shared Prefs .1.9   
1.10. בסיסי נתונים   
1.11. Android עבודה מקבילית עם    
Services in Android .1.12 
1.13. טיפול באירועי מסך מגע   
1.14. טיפול בסנסורים ובאירועי הפצה   
1.15. שיתוף מידע בין האפליקציות   
1.16. הצגת מפות וכתיבת אפליקציות מבוססות מיקום

2. מבוא תאורטי לשפת JAVA: היסטוריה, מבנה, הגדרות ומושגי יסוד

3. מערכות  הפעלה, תקשורת ועיבוד נתונים

4. פרדיגמות וארכיטקטורות תוכנה

5. כלים וסביבת פיתוח בשפת JAVA

מקצועות ליבה

6. יסודות: בתכנות מונחה אובייקטים לשפת ג'אווה.    
6.1. מחלקות ואובייקטים.   
6.2. טיפוסי נתונים. 6.3. רשימות לוגיקה ולולאות. 
6.4. יצירת מחלקות.
6.5. מבוא לתכנות מונחה עצמים (ב-OOP).
JAVA .6.6 הורשה ופולימורפיזם. 
Design Patterns .6.7.
6.8. מימוש JAVA בשפת Design Patterns.

7. פיתוח צד שרת
7.1. שיטות לפיתוח צד שרת
Framework's: JEE, Java Beans & Spring .7.2
7.3. מסדי נתונים והתחברות למסדי נתונים על השרת: JDBC, Hibenate
7.4. פיתוח צד שרת בעזרת Servlets   

8. תכנות מתקדם ב- JAVA 
8.1. טיפול בשגיאות ובאבטחה
8.2. טיפול בנתונים באמצעות רצפים
8.3. ניהול זיכרון ו-Garbage collection 
8.4. בסיסי נתונים, חבילות ומימשקים  עבור ביג דטה 
8.5. ממשקי משתמש מתקדמים
8.6. תקשורת מתקדמת : JMS, RMI , NIO

9. תכנות מקבילית ב -JAVA
9.1. פיתוח תכניות ברצפי פעולה
9.2. עבודה עםThreading - Multi

10. פיתוח אפליקציות JAVA ל- WEB
10.1. יסודות תקשורת עם ה WEB ו HTTP
10.2. פיתוח  WEB Server's ועבודה ופיתוח של - TOMCAT
10.3. ממשקי SOAP ו XML 
10.4. עבודה עם JSON Applet
10.5. REST ו- Web Services 
10.6. תכנות בסביבת: JavaScript ,CSS ,HTML
AJAX .10.7
10.8. תכניות אינטראקטיביות ב- WEB

11. ממשקי משתמש GUI ב- JAVA 
11.1. שיפור מראה תכניות
11.2. הוספת תמונות המחשה וצליל
11.3. בניית ממשקי משתמש (GUI) וסידור רכיבים
11.4. תגובה לקלט מהמשתמש ופיתוח ממשק מתקדם

מקצועות תומכים

12. פרויקט גמר -  עיצוב ופיתוח אפליקציה ב-JAVA  או לאנדרואיד.


תעודה

על מנת לקבל את תעודת גמר - "פיתוח בשפת הג'אווה", יש לצלוח שתי בחינות גמר חיצוניות:
1. בחינה עיונית:
1Z0-808 : Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer.

2. פרויקט גמר:
עיצוב ופיתוח אפליקציה ב- JAVA או לאנדרואיד.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש