ClickCease

המכללה למינהל

לימודים טכנולוגיים למגזר הדתי - חרדי בלבד

המכללה למינהל

לימודים טכנולוגיים למגזר הדתי - חרדי בלבד

המכללה למינהל מציעה מגוון קורסי מחשבים וחשמל המוצעים לגברים בלבד מהמגזר הדתי - חרדי. 

הקורסים מוצעים לגברים ולנשים בנפרד.

מסלולי לימוד למגזר החרדי במכללת למינהל

קורס בודקי תוכנה QA - מתקיים בפתח תקווה
קורס ניהול רשתות MSCA2012 - מתקיים בפתח תקווה ובחיפה
קורס חשמלאי מוסמך - מתקיים בשלוחת ראשון לציון בלבד!
קורס תחזוקת מחשבים ורשתות תקשורת - מתקיים בפתח תקווה ובחיפה
קורס פיתוח אפליקציות WEB - מתקיים בפתח תקווה
קורס הטמעת מערכות מידע - מתקיים בפתח תקווה

קורס הנה"ח סוג 1+2 - מתקיים באלעד ומיועד לנשים בלבד
קורס הנה"ח סוג 3 - מתקיים באלעד ומיועד לנשים בלבד
קורס בודק שכר מוסמך - מתקיים באלעד ומיועד לנשים בלבד
קורס מזכירות רפואית - מתקיים באלעד ומיועד לנשים בלבד
קורס קמפיין דיגיטל - מתקיים באלעד במתכונת נפרדת לנשים ולגברים
קורס תחזוקת מחשבים אישיים P.C ורשתות תקשורת - מתקיים באלעד ומיועד לגברים בלבד
קורס מנהלי ומהנדסי רשתות תקשורת MCSA - Server Administrator - מתקיים באלעד ומיועד לגברים בלבד
קורס מסחר מקוון ב-ebay - מתקיים באלעד במתכונת נפרדת לנשים ולגברים
קורס טכנאי סמרטפונים - מתקיים באלעד ומיועד לגברים בלבד
קורס JAVA אוטומציה - מתקיים באלעד במתכונת נפרדת לנשים ולגברים
קורס בודקי תוכנה QA - מתקיים באלעד במתכונת נפרדת לנשים ולגברים
קורס נהגי רכב ציבורי - מתקיים באלעד ומיועד לגברים בלבד
קורס נהגי אוטובוס זעיר - מתקיים באלעד ומיועד לגברים בלבד
קורס רכב ציבורי פרטי זעיר - מתקיים באלעד ומיועד לגברים בלבד
תחומי לימוד נוספים בהמכללה למנהל