ClickCease

המכללה למינהל

לימודי הנדסאי אדריכלות נוף

המכללה למינהל

לימודי הנדסאי אדריכלות נוף

המכללה למנהל מציעה לימודי הנדסאי אדריכלות נוף. הנדסאי אדריכלות נוף ישתלב במשרדי אדריכלים ואדריכלי נוף,מנהלי תכנון ופיתוח, מחלקות גינון ברשויות מקומיות, קבלנים עצמאיים לפיתוח שטחים ועוד.

הלימודים מתקיימים בשלוחות ראשון לציון, ירושלים וחיפה.

מידע כללי

ישראל מתברכת בשנים האחרונות בהרחבת הבנייה הציבורית והפרטית באזורים שונים בארץ, ובהתאמה גוברת גם הדרישה לאנשי מקצוע בתחומים אלה. לימודים לתואר הנדסאי נוף מכשירים בוגרים לעבודות פיתוח שטחים ציבוריים, שטחי גן ונוף, צמחייה, ועוד, תוך התחשבות בתנאים מקומיים וסביבתיים, ותוך מתן אפשרות ומקום ליצירתיות ולאהבת הטבע. תחום הנדסת נוף משלב תחומים רבים כגון הנדסה, טכנולוגיה, עיצוב, אדריכלות, מדעי הטבע והסביבה, היסטוריה ומורשת, ועוד.

תנאי קבלה

  1. מכינה קדם הנדסאים
  2. 3 יח' מתמטיקה,3 יח' אנגלית, 2 יח' לשון
  3. מעל גיל 35 ,בעל 12 ש"ל

נושאי לימוד

בין נושאי הלימוד המרכזיים: יסודות העיצוב, יסודות השרטוט, גיאודזיה, רישום-ציור, תורת הקרקע ודישון, בוטניקה, הכרת הצומח, תורת הבנייה בתחומי בניין ,תולדות האומנות ואדריכלות הנוף, תחיקת הבנייה, מפרטים וחישוב כמויות, גינון ביצוע ואחזקה, תכנון פרטי הגן, תכנון באמצעות צמחייה, תכנון מערכות השקייה, תכנון נוף, תכנון אקולוגי.

משך הלימודים

הלימודים ימשכו כ- 6 סמסטרים במתכונת לימודי ערב.

תעודה

בחינות חיצוניות: הכרת הצומח | תכנון צמחייה והשקייה | פרטי גן ונוף | יסודות השרטוט.

למסיימים את הלימודים בהצלחה תוענק דיפלומת הנדסאי אדריכלות נוף מטעם מה"ט והמכללה למנהל.
תחומי לימוד נוספים בהמכללה למנהל