המכללה למינהל

קורס בודק שכר מוסמך

המכללה למינהל

קורס בודק שכר מוסמך

הקורס מכשיר ומסמיך עובדים בארגון לפקח על תנאי העובדים והעבודה ולוודא שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה ההעסקה שלו ובהתאם לחוק. במסגרת העבודה בודק שכר צריך לבדוק שלמעסיק אין רקע בניצול עובדים ו/או פגיעה בזכויות עובדים. הקורס מיועד לבוגרי קורס חשבי שכר בכירים, רואי חשבון העוסקים בדיני עבודה, יועצי מס, כלכלנים, מבקרי פנים בנושא כח אדם ושכר וכן למפקחי עבודה של משרד הכלכלה.

הקורס בודק שכר מוסמך הינו בפיקוח משרד הכלכלה.

בשלוחת אלעד הקורס מיועד לנשים בלבד.


הקורס מתקיים ב
חיפה, תל אביב, פתח תקווה, ראשון לציון, באר שבע ואלעד.
 

תנאי קבלה

יש לעבור ועדת קבלה ולעמוד באחד מתנאי הסף הבאים:
  • בוגר חשב שכר בכיר בעל תעודת גמר מטעם לשכת רואי החשבון.
  • רואי חשבון.
  • עו"ד העוסק בדיני עבודה.
  • יועץ מס בתחום השכר ודיני עבודה.
  • כלכלן או מפקח עבודה שעוסק בתחום השכר ודיני עבודה.

נושאי לימוד

מקצועות תשתית:
חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה. 
תפקיד בודק שכר מוסמך.

מקצועות ליבה:
דיני מס הכנסה, חוקי עבודה ודיני עבודה, תמחיר כח אדם, מערכות שכר, ביטוח פנסיוני,
הנהלת חשבונות, יסודות הביקורת, תשאול וחקירה, בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת,
דוח בדיקת שכר ותרגיל מסכם.

מקצועות תומכים:
אתיקה מקצועית.

כישורי עבודה:
שוק העבודה.

בחינות גמר:
קבלת ההסמכה והתעודה מותנת במעבר של בחינות חיצוניות ופנימיות. 

משך הלימודים

112 שעות לימוד עיוני. 28 שעות לימוד מעשי.

תעודה

  • תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
  • רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
  • תעודת גמר מטעם המכללה למינהל.